Йога студио 108
Актуален за 4.07
6 Посетители Онлайн
 • Йога студио 108 във Facebook
 • Йога студио 108 в Twitter
 • Канал в You Tube на Йога студио 108
 • Йога студио 108 в Инстаграм

Медитация и мантри

15 август 2005
14 296

БХАКТИ ЙОГА МЕДИТАЦИЯ
“Истинската религия не с състои от ритуали, омовения и преклонения, а да обичаш всички. Космичната любов е всеобхватна. В присъствието й се разсейват всички разлики и отлики, а също и омразата, ревността и егоизма – тъй както лъчите на утринното слънце разсейват тъмнината. Няма по-висша религия от любовта. Няма по-висше знание от любовта. Няма по-голямо богатство от любовта, защото любовта е истина, любовта е Бог.”
Свами Шивананда
“Практически уроци по йога”

Бхакти йога е пътят на отдадеността. Докато Гяна йога привлича интелектуалеца, Раджа йога – рационалния и научен ум, Бхакти йога естествено съответства на онези, които са предимно емоционални. Произлизаща от присъщия на човека неегоистичен стремеж към Единство, тя е най-прекият път към осъществяването на Бога. Това е пътят на чистата любов, насочена към избраното божество (съответния аспект на Бога). Всъщност пътят на Бхакти йога е същият като на християнската традиция. Чрез концентрация изцяло в Бога, ученикът се стреми да увеличи общуването си с него и мислите за него. С вяра, молитва и отдаденост той достига пряко възприемане на Идеала си. Когато се слее с Него и остане само Едното, целта е достигната.

Пречистване на чувствата
В другите пътеки на йога чувствата нямат място и понеже водят до привързаност, ученикът се стреми към пълното им изкореняване. Само Бхакти превръща чувствата в безусловна любов към Бога, която не е нито обвързваща, нито егоистична. Чувствата, когато бъдат правилно насочени, могат да се използват за достигане на освобождение.
Практикуването на Бхакти йога превръща нисшите емоции в отдаденост. Чувствата са слабост, и не трябва да бъдат приравнявани с божествената любов, която се изявява като покой и радост. Всъщност ние не потискаме нисшите емоции, а ги пречистваме и възвисяваме. Без чувства няма любов, а без любов не можем да достигнем онази безкрайна Любов, която е Бог. Чрез висшите емоции отдаденият достига до Божественото. Практиката му включва и официално богослужение, и възприемане на Бога с всичките му имена и форми винаги. С пречистване сърцето, готово да приеме, получава поток от божествена любов. Преградата между индивидуалната душа и Върховната Душа е егото – вечният враг. То се проявява като чувство за отделност. Бхакти унищожава това чувство, защото в екстаза на чистата любов и отдаденост съзнанието за индивидуалното его се разтваря. С това индивидът става инструмент в ръцете на Бога. Това състояние е красиво символизирано от Кришна, свирещ на флейта. Както флейтата е куха и през нея преминава диханието на Бога, което я задвижва, така индивидуалната душа трябва да се изпразни от всичкия егоизъм, за да даде възможност на Бога изцяло да действа чрез нея. Тя нито се възгордява, нито се срамува заради действията си, защото Бог е този, който действа. Отдаденият не мисли за нищо друго, освен за Бога – това е постоянната мисловна вълна, изпълваща цялото пространство на ума му. Той е крайната цел на всичко; затова всичко трябва да бъде боготворено.
Всеки познава Бога по свой начин. Тази мисъл е идеално илюстрирана в “Шримад Бхагаватам”, в която Кришна приема толкова форми, колкото са краварките – неговите ученички – и дарява с любовта си всяка поотделно. Копнежът им за него се крие в знанието, че той е Богът, и че тяхното осъществяване е осъществяването на божествената любов. Погълнати в блаженството на танца с него, те изпитват САМПРАДЖНАТА САМАДХИ, в което съзнанието за двойственост все още съществува. То дава път на АСАМПРАДЖНАТА САМАДХИ – най-висшето свръхсъзнателно състояние, при което те стават едно с него. Но Кришна се отделя от тях, когато егоизмът им ги кара да си мислят, че са го пленили и могат да го контролират. Така се отнася към учениците си истинският духовен учител – с индивидуален подход към всеки, като временно се отдръпва, ако гордостта и егоизмът опорочат ученика.
Контролът на ума и ликвидирането на егото са същността на всички йогийски дисциплини, включително и на Бхакти йога. Дори по този главно емоционален път интелектът не бива да се пренебрегва – иначе Бхакти може да се изроди във фанатизъм. Ако пък успее да го надхвърли, ученикът достига ПАРАБХАКТИ – най-висшето състояние на върховен духовен екстаз.
За Бхакти йога не са необходими живот в ашрам и уединение. Важно е само умственото отношение. Отдадеността е необходима за напредък и по другите пътеки на йога. Дори интелектуалният подход на Гяна йога има нужда от бхакти, за да се добие Божията милост.
Онези, които се обръщат към Бхакти йога, имат един от четири мотива: Силен фактор е нещастието. Когато навсякъде е пропаднал, човек няма друго убежище, освен Бог. Колко войници в битка и хора, достигнали крайна злочестина, са намирали в Бога своя последен подслон! Друг импулс е любопитството. Като гледа отвъд външните украси на богослужението, умът иска да разбере какво се крие зад символизма, думите и ритуалите, и се насочва към другия бряг. Трети мотив е желанието за печалба – любов, знание, богатство и пр. На Бог се гледа като на благосклонен отец, който ще даде благословията си, ако се обърнем към него с вяра и отдаденост. Най-висшата бхакти е безкористна. Мотивацията е простото желание да обичаш и да служиш на Бога. Само с това отношение егото ще изчезне. Човек не може да достигне освобождение, докато не изкорени всички желания, включително и самото духовно желание.
Помощни средства за самоотдаването на Бхакти йоги са материалните форми и ритуали. Олтарите, статуите, изображенията, не са сами по себе си обект на обожествяване. Като християнският кръст, символизиращ Христос, и те са символи. Всемогъщият Бог присъства в образа толкова, колкото и навсякъде другаде. Изображението се използва само като фокусна точка за преклонение пред Бога.

Форми на отдаденост
При практикуването на Бхакти йога индийската традиция признава девет форми на преклонение. От лесните към по-сложните те са:
1. СРАВАНАМ – слушане на разкази за играта на бога, Лила. Знанието от книгите не е достатъчно. Разказите трябва да бъдат предавани от вдъхновени учители и мъдреци.
2. КИРТАНАМ – песнопения за славата на Бога. Християнските песнопения са към тази категория.
3. СМАРАНАМ – помнене на Неговото име и присъствие в отношението на ума и с непрекъснати молитви.
4. ПАДАСЕВАНАМ – служене в краката на Бога. Гледаме на света като на краката на Бога, и чрез служене на човечеството правим мислено приношение в нозете Му.
5. АРЧАНАМ – служене на Бога чрез ритуали като напр. пуджа. Човек предлага себе си на Бога и така унищожава егото.
6. ВАНДАНАМ – молитва към Бога, с пълно съзнание за Неговото присъствие във всички имена и форми. Това развива смирението.
7. Дасям – развиване на чувството, че сме слуги на Бога.
8. САКХЯМ – развиване на приятелско чувство към Бога, така както се създава лично отношение.
9. АТМАНИВЕДАНАМ – пълно подчинение на аза. Това е равносилно на асампраджната самадхи, състоянието без семе, при което има пълно приемане и отдаване, без двойственост.
Практикуването на началните стадии, като слушане на разкази, е сравнително лесно. То поддържа ума насочен към Всемогъщия, създавайки положителни умствени вълни и възприемчив ум. Дори хората с интелектуална насоченост имат полза от разказите и песнопенията, ако отворят сърцата си така, както отварят умовете си. Когато ученикът бъде подготвен чрез тези начални стадии, може да премине към по-висшите, които са по-трудни.
Във всички случаи БХАВА, чувството на отдаденост, е от огромно значение. В зависимост от различните характери има пет различни пътя на свързване с Бог:
1. ШАНТА – това чисто чувсво на покой е необезпокоявано от желания, невежество и емоции. То не е външно забележимо. Това е отношението на отдаденост на Гяна йоги.
2. ДАСЯ – отдаденият смята себе си за слуга на Бога, когото вижда във всичко, освен в себе си. Той вижда себе си като по-нисш от останалата част от човечеството. Смирено оставяйки се в ръцете на Бога, той се радва да служи на всички. Пример за такова отношение е Хануман, маймуната-главатар от “Рамаяна”, отдал живота си в служба на Рама.
3. САКХЯ – Бог се смята за духовен приятел, към когото човек може да се обърне за съвет, утеха и другарство. Човек започва да не може да живее без общуването с Него. От този характер е отношението на Арджуна към Кришна в “Бхагавад Гита”.
4. ВАТСАЛЯ – такова е отношението между баща и дете, като Бог се смята за Божествено Дете. Пример за това е отношението на Яшода към бебето Кришна.
5. МАТХУРЯ – това е чувството на влюбения към любимата – чиста любов, неопетнена от страст. То се развива трудно. Включващ чисто желание да докоснем и прегърнем Неговата физическа и астрална форма, този метод често се среща в поезията и прозата на суфите и християнските мистици. В йога той е символизиран от съюза на Шива и Шакти в САХАСРАРА ЧАКРА на върха на главата. Това е най-висшия тип чувство на отдаденост.
Има още една бхава, която остава извън границата на нормалните отношения. Тя не се развива целенасочено като път към Бога, нито лесно да се върви по нея. Това е чувството на изключителна омраза към Бога. Когато човек непрекъснато Го помни, дори с омраза, умът става еднонасочен и фиксиран. Чрез тази концентрация се стига до спасение, защото злото винаги отстъпва пред доброто. Множество демони от индийската митология, като Камза и Равана, са постигнали спасение по този начин.
Според класическата традиция човешкото същество преминава през 14 различни състояния на съзнанието: физическо, астрално, ментално, свръхментално, свръхсъзнателно, несъзнателно, подсъзнателно, сън, свръхкосмично, двойствено, множествено, ВИРАТ (Бог като Космос), божествено и абсолют. Практикуването на Бхакти йога може да преведе ученика през всяко едно от тях или през всичките. Отдаденият особено често има видения, светлини на челото и други различни изяви на психически явления, които могат да бъдат страшни, особено загубата на физическото съзнание, при която човек като че ли умира.Но ученикът не трябвада бъде слаб, нито да смята, че те са всичко – тези явления се явяват през кратки интервали от време в началото на сериозния духовен напредък. С упорита и редовна практика той ще премине отвъд тях – към медитация, покой и блаженство. Човек трябва да се стреми да достигне медитацията, и още по-силно – да достигне самадхи, състоянието на свръхсъзнание.
Във всички религии Истината е разводнена за и от масите. Тя става външен обект, който се търси, а не вътрешно състояние на съзнанието, което е истинската й природа. Основното отношение към всяка религия трябва да бъде като към убежище, изповед, молитва и пълна отдаденост на висшата сила. Именно това вътрешно състояние на съзнанието създава Бхакти йога. Без нея всички други пътеки на йога и всеки духовен стремеж няма да достигнат до целта.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нагоре Tags: ,

Коментари

 1. Петя казва:

  Наистина,човек трябва да се вгледа дълбоко в себе си, за да си обясни дори и простите неща около себе си.

 2. Zara казва:

  vsichko e otlichno,blagodaria Vi

 3. мирко казва:

  Не че съм против, ама човек като се отвори към цялото, как би се предпазил от лошите сили,особено като е нов и незнае кое точно какво е???

  • Светлана Благоева казва:

   Именно затова не се практикува по книги, човек има учители и също… един новак, който не знае какво точно какво е трудно ще се отвори към цялото ;)

 4. Христо Маринчев казва:

  Това е една много изчерпателна книга, която е разширен и напълно осъвременен трактат на Джапа Йога (древната наука Мантра Йога) написана от Гуруто на Свами Вишнудевананда, Свами Шивананда. Когато, човек няма учител и не може да намери такъв, той може да си избере една подходяща за него мантра, да я повтаря с вяра и любов. Това ще му даде сила за преодоляване на житейските труднисти.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>