Йога студио 108
Актуален за 4.07
3 Посетители Онлайн
 • Йога студио 108 във Facebook
 • Йога студио 108 в Twitter
 • Канал в You Tube на Йога студио 108
 • Йога студио 108 в Инстаграм

Медитация и мантри

15 август 2005
14 296

ХАТА ЙОГА МЕДИТАЦИЯ – КУНДАЛИНИ
“Кундалини е космичната сила в отделните тела. Тя не е материална като електричеството или магнетизма, а е духовен потенциал – Шакти, космична сила. Всъщност тя няма форма. Тя е навитата като змия спяща Божествена Шакти, дремеща във всички същества. Тайнствената Кундалини лежи с лицето надолу към отвора на Сушумна нади. Когато се събуди, тя засъсква като змия, и затова се нарича “силата на змията”. Кундалини е богинята на речта. Всички я възхваляват. Когато йоги я събуди, тя му дарява просветление. Тя дарява освобождение и знание, защото Тя Самата е това. Наричат я също Сарасвати, защото е източникът на всяко знание и блаженство. Тя е самото чисто съзнание. Тя е Брахман. Тя е Прана Шакти, Висшата Сила. Благодарение на тази Шакти светът съществува. Сътворение, запазване и разрушение – всичко е в нея.”
Свами Шивананда
“Кундалини йога”

Кундалини йога, или Лая йога, както понякога я наричат, е най-висшето медитативно изживяване на Хата йога. Тя е за напреднали ученици, които практикуват под ръководството на гуру. Изисква пълно познаване на психическото тяло и неговата структура, както и голямо пречистване на физическото и психическото тяло. Кундалини шакти е изначалната космична сила, с която човек не бива да си играе. Твърде ранните опити за издигането й без подходяща подготовка могат да нанесат сериозни нарушения върху умственото, физическо и психическо равновесие на ученика.
При кундалини медитацията божествената сила, скрита във всяко човешко същество, се издига нагоре през психическите центрове на тялото – чакрите. На върха на главата – седалището на най-висшето съзнание – индивидуалното и Абсоютното съзнание се сливат. Това се изразява символично като обединението на Шакти (Кундалини) с бог Шива.

Кундалини шакти
Равновесието във вселената се поддържа от противопоставянето на положително и отрицателно, мъжко и женско, статично и динамично. Каквото съществува във вселената – в макрокосмоса, това е и в човека – микрокосмоса. Пасивната мъжка основна сила – Шива – се намира в сахасрара – седмата чакра на върха на главата. Шакти – активното женско начало – е в основата на гръбнака. То е изява на космичната сила в тялото и е в спящо, потенциално състояние. Нематериална, шакти е първичната духовна и психическа сила в органичната и неорганичната материя. Поради спираловидното й движение нагоре когато бъде събудена, се нарича сила на змията, и иконографски се рисува като змия, навита в основата на гръбнака. Издигането на кундалини води до съюз с бога Шива. Това е състоянието на висше съзнание и духовно просветление.
Хата йога събужда кундалини чрез дисциплиниране на тялото, пречистване на надите – астралните канали, през които тече праната, и чрез контролиране на последната. Чрез физическите упражнения на хата йога се тонизира нервната система, за да може да издържи на издигащата се енергия. Хата йога регулира потока прана чрез МУДРИ и БАНДХИ. Крия – специалните очистителни техники – пречистват вътрешните органи на физическото тяло, а контролът върху дишането стабилизира ума. Но упоритата пранаяма, асаните и медитацията не са достатъчни. Умственото пречистване изисква безкористно служене, защото да виждаш Върховното във всички същества и да му служиш е най-важното за духовния напредък.
Кундалини и каналът, по който се движи тя, не са във физическото тяло. Всяка част от него има съответствие в астралното тяло, а двете са взаимосвързани на материално ниво. Седемте психически центъра – чакрите, и сушумна нади, през която преминава кундалини, се намират в астралното тяло и съответстват на нервните плексуси и гръбначния стълб.
Според йога-теорията има около 72 000 нади (астрални нервни проводници), най-важна от които е сушумна. От двете й страни са ИДА и ПИНГАЛА, съответстващи на левия и десен симпатикови нерви във физическото тяло. Жизнената енергия – праната – тече през тях; това е така, когато човек е зает със светски дела и е ограничен от времето, пространството и причинността. Но когато действа сушумна, той е отвъд това ограничение.
Докато Западната анатомия признава само грубата форма и функции, Кундалини йога действа на фино ниво. Затова ученикът трябва да познава основните нади. Сушумна нади тръгва от муладхара чакра – вторият опашен прешлен, до Брахмарандхра – върха на главата. Физическият гръбначен мозък се състои от сиво и бяло мозъчно вещество, разположено в гръбначния стълб. В мозъка се намира централният канал, наречен в анатомията canalis centralis. Сушумна, разположена в този гръбначен канал, има няколко подразделения.

Гръбначният стълб и надите

Напречен разрез на гръбначния мозък

гръбначен ганглий гръбначен мозък -
сушумна нади

гръбначни нерви централен канал -
брахма нади

симпатикови ганглии – бяло вещество
ида и пингала сиво вещество -
ваджра нади

Подчертаните нади съществуват в астралното тяло. Тук те са показани спрямо съответствията си във физическото тяло.
В огненочервената сушумна се намира друга нади – ВАДЖРА, ярка като слънцето, която от своя страна съдържа ЧИТРА – бледа на цвят. Вътре в читра е разположен много фин канал, наречен Брахма нади. Когато кундалини бъде събудена, тя преминава през този канал от муладхара до сахасрара. В Брахма нади съществуват всички главни чакри, като всяка представлява различно ниво на съзнание.
Читра нади е най-жизнената част от тялото; понякога я наричат “пътят към небето”. В нейната най-долна част се намира началото на сушумна, което се нарича БРАХМА ГРАНТХИ – “възелът на Брахма”. Той (като пречка) се преодолява с издигането на кундалини и преминаването й нагоре към крайната точка в малкия мозък.

Чакрите
Шестте чакри са крайпътни пунктове по сушумна към крайната цел – сахасрара. Те са съзнание със специфични отсенки на осъзнатост и блаженство; също така съхраняват фината жизнена енергия. В гръбначния мозък и нервните плексуси на грубото физическо тяло се намират центрове, които им съответстват, и с които те са тясно свързани. Вибрациите, създавани във физическите центрове по предписаните начини, водят до определени търсени резултати във фините центрове. Месторазположението на чакрите и съответните им центрове във физическото тяло е следното:
1. МУЛАДХАРА: в долния край на гръбначния стълб; съответства на plexus sacralis
2. СВАДХИЩАНА: в областта на гениталиите; съответства на plexus prostaticus.
3. МАНИПУРА: в пъпа; съответства на plexus solaris.
4. АНАХАТА: в сърцето; съответства на plexus cardiacus.
5. ВИШУДХА: в областта на гърлото; съответства на plexus
laryngealis.
6. АДЖНА: в междувеждието – ТРИКУТА; съответства на plexus cavernosus.
7. САХАСРАРА: на върха на главата; съответства на епифизата.
При медитация медитиращият си представя всяка чакра като лотос с определен брой листа. Първите шест чакри имат съответно 4, 6, 10, 12, 16 и 2 листа, а сахасрара – 1000. Броят на листата се определя от броя и разположението на надите, които излизат от чакрата и й придават формата на лотос. Отпуснати надолу, докато кундалини дреме, с издигането й надите се обръщат нагоре.
С всяко листо е асоциирана една от 50-те санскритски букви, представяща вибрацията, създадена върху нея при преминаването на кундалини през чакрата. Тези звуци съществуват в латентна форма, и когато се изявят като вибрации на надите, при концентрация могат да бъдат почувствани. Освен листа и звукова вибрация, всяка мантра има своя геометрична форма, представляваща определена сила, както и свой цвят, функция, елемент, божество-управител и биджа – мистична вибрация.
Местоположението на чакрите се определя, като се подходи или откъм лицето, или откъм гърба. В началото е по-лесно да си представяме муладхара, манипура, анахата и аджна като области, а не като точки. Когато се опитваме да намерим чакрите откъм гърба, придвижваме концентрацията право нагоре от чакра до чакра. Ако ги търсим отпред, придвижваме концентрацията от основата на гръбнака към пъпа, сърцето, гърлото и т.н. През цялото време съзнанието се задържа вътре и приема вътрешните вибрации, посочващи енергийния център. При всички упражнения е необходима удобна медитативна поза; изправеният гръбнак е особено важен.
Върху чакрите можем да се концентрираме с повторение на мантрата ОМ – всеобхватната универсална звукова вибрация, с различен тон. Като насочим вниманието върху муладхара, изпяваме ОМ с най-нисък тон. С придвижването нагоре по гръбначния стълб постепенно повишаваме тона всеки път. Звукът ОМ постепенно става почти неуловим. Друг метод е откриването на психическите центрове с индийската музикална гама. Между гамата и психическите центрове има определено отношение. СА съответства на муладхара, РЕ – на свадхищана, ГА – на манипура, МА – на анахата, ПА – на вишудха, ДА – на аджна, НИ – на сахасрара.
Със събуждането си кундалини не отива направо в сахасрара, освен ако човек не е абсолютно чист йоги. Тя трябва да се придвижва от една чакра до друга, за което са необходими голяма концентрация и търпение. Може да се върне и да се наложи да бъде издигана отново – с големи усилия. Дори когато кундалини бъде издигната до аджна чакра, е трудно да я задържим там. Само големи йоги като Шри Рамакришна, Шри Ауробиндо и Свами Шивананда са успявали да я задържат там колкото желаят. Когато накрая кундалини се издигне от аджна до сахасрара, става обединението. Но дори тогава тя не се задържа там дълго.Само след продължителна практика издигнатият и пречистен адепт изпитва постоянен съюз и окончателно освобождение.
Скоростта на издигане на кундалини зависи от чистотата на ученика, от неговия етап на еволюция, безстрастие, пречистване на психическите нерви и жизнената обвивка и желанието за освобождение. Щом ученикът бъде готов, Природата събужда силата и му дава знанието. Докато той не го попие изцяло, не му се разкрива нищо от особена важност.
Има много други физически и дихателни упражнения за улесняване на медитацията върху чакрите. За този вид медитация, и то след много месеци пречистване и подготовка, гуру не е толкова необходим. Никой учител не може да даде на ученика силата на необходимата самодисциплина.

Муладхара чакра
Намира се в основата на гръбначния стълб. Има квадратна мандала, представяща принципа на земята, чийто цвят е жълтият; биджа-мантрата е ЛАМ. Четирите листа, пурпурни на цвят, са асоциирани със звковите вибрации ВАМ,ШАМ, СХАМ и САМ – от горното дясно листо по посока на часовниковата стрелка. Божеството-управител е Брахма. Именно в тази чакра дреме кундалини. Тук е и Брахма-грантхи – възелът на Брахма,който трябва да бъде преодолян с много упорита садхана и интензивно пречистване, за да може кундалини да се издигне.

Свадхищана чакра
Разположена е в сушумна на нивото на гениталиите. Контролира корема, бъбреците и др. във физическото тяло. Елементът й е вода, и е асоцииран с бял полумесец; биджата е ВАМ. Шестте яркочервени листа са асоциирани с буквите БАМ, БХАМ, МАМ, ЯМ, РАМ и ЛАМ. Божеството-управител е Вишну.
Медитацията тук е върху полумесеца. Това дава контрол върху водата и дарява психически сили, интуитивно знание и знание за астралните тела. Унищожават се много нечисти качества.

Манипура чакра
Разположена е в сушумна на нивото на пъпа и съответства на соларния плексус. В средата на червената триъгълна мандала се намира елемента огън. Биджата е РАМ. Десетте лотосови венцелистчета, тъмно пурпурни като тежки дъждовни облаци, са асоциирани с ДАМ, ДХАМ, НАМ, ТАМ, ТХАМ, ДАН, ДХАН, НАМ, ПАМ и ПХАМ. Божеството-управител е Рудра.
Онзи, който успешно се концентрира в тази чакра, не се бои от огъня и не го хваща болест.

Анахата чакра
Разположена е в сушумна в сърдечната област. Елементът въздух е показан в центъра на опушената на цвят мандала с форма на звездата на Давид. Биджата й е ЯМ. Дванадесетте тъмночервени листа са представени от КАМ, КХАМ, ГАМ, ГХАМ, НАМ, САМ, ЧАМ, ЯМ, ДЖАМ, НЯМ, ТАМ и ТХАМ. Божеството-управител е Иша.
В този център се чува звукът анахата, изначалният звук на Шабдабрахман. Медитацията върху анахата чакра дарява чистота, космична любов и различни психически сили.

Вишудха чакра
Разположена е в сушумна в основата на гърлото и съответства на ларингиалния плексус във физическото тяло, както и на петото космично ниво. Нейният елемент етер е показан в яркосин кръг. Биджата е ХАМ. Шестнадесетте опушено пурпурни листа съответстват на санскритските гласни ОМ, ААМ, ИМ, ИИМ, УМ, УУМ, РИМ, РРИМ, ЛМ, ЛЛИМ, ЕМ, ЕЙМ, ОМ, АУМ, АММ, АХМ. Божеството-управител е Садашива.
Онзи, който се концентрира и в крайна сметка медитира в тази чакра, достига голям успех. Той се радва на пълно знание на четирите Веди и познава минало, настояще и бъдеще.

Аджна чакра
Съответства на трикута – междувеждието. Мантрата-семе на тази чакра, която е седалище на ума, е ОМ, и е разположена в чисто бял кръг.От двете страни има също абсолютно бели две листа;вибрациите им са представени от санскритските букви ХАМ и КШАМ. Елементът е явякта – изначалният облак недиференцирана енергия и материя. Божеството-управител е Парамашива.
Онзи, който успешно медитира върху този център, разрушава кармата на всички предишни съществувания и става освободена душа. Чрез тази чакра, седалище на изначалната сила и душа, се получава интуитивно знание. Именно тук йогите насочват праната си при смъртта. Всички йоги, особено джнани, се концентрират върху този център и върху ОМ.

Сахасрара чакра
Сахасрара е фин център над и отвъд другите шест, които са тясно свързани с него. Разположена на върха на главата, тази чакра съответства на епифизата на физическото тяло. Тя има 1000 листа, върху които са повторени 50-те букви на санскритската азбука. Тя е обител на Шива.
Върхът на главата, наречен предна фонтанела при новородените, е Брахмарандхра – “вратата на Брахма”. При смърт, когато напредналият йоги се отделя от физическото си тяло, тя се отваря рязко и оттам излиза праната.
Когато в сахасрара Кундалини шакти се обедини с Шива, йоги изпитва изключително блаженство. Той достига свръхсъзнателното състояние и най-висшето знание. Той става напълно развит джнани.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нагоре Tags: ,

Коментари

 1. Петя казва:

  Наистина,човек трябва да се вгледа дълбоко в себе си, за да си обясни дори и простите неща около себе си.

 2. Zara казва:

  vsichko e otlichno,blagodaria Vi

 3. мирко казва:

  Не че съм против, ама човек като се отвори към цялото, как би се предпазил от лошите сили,особено като е нов и незнае кое точно какво е???

  • Светлана Благоева казва:

   Именно затова не се практикува по книги, човек има учители и също… един новак, който не знае какво точно какво е трудно ще се отвори към цялото ;)

 4. Христо Маринчев казва:

  Това е една много изчерпателна книга, която е разширен и напълно осъвременен трактат на Джапа Йога (древната наука Мантра Йога) написана от Гуруто на Свами Вишнудевананда, Свами Шивананда. Когато, човек няма учител и не може да намери такъв, той може да си избере една подходяща за него мантра, да я повтаря с вяра и любов. Това ще му даде сила за преодоляване на житейските труднисти.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>