Йога студио 108
Актуален за 4.07
2 Посетители Онлайн
 • Йога студио 108 във Facebook
 • Йога студио 108 в Twitter
 • Канал в You Tube на Йога студио 108
 • Йога студио 108 в Инстаграм

Медитация и мантри

15 август 2005
14 296

ДЖАПА МЕДИТАЦИЯ: ТЕОРИЯ
“Мантра йога е точна наука. “МАНАНАТ ТРАЙЕТЕ ИТИ МАНТРАХ” – чрез постоянно повтаряне на мантра човек е защитен и освободен от колелото на раждане и смърт. Мантрата се достига чрез умствен процес. Коренът “ман” означава “мисля”, а наставката “тра” идва от “трай” – “защищавам” или “освобождавам” от връзките със света на явленията. Мантрата задвижва творческата сила и дарява вечна Благодат. Непрекъснато повтаряна, тя събужда съзнанието.”
Свами Шивананда
“Джапа йога”

Мантрата е мистична енергия, затворена в звукова структура. Във вибрациите на всяка мантра се съдържа определена сила. При концентрация и повторение нейната енергия се освобождава и приема форма. Джапа, или Мантра йога, е тази практика, при която силата, съдържаща се в мантрите, се прилага за определени цели.
Всяка мантра се състои от съчетания от звуци (санскритската азбука съдържа 50 звука). Езикът санскрит още се нарича “деванагари” – език на боговете. Древните мъдреци, настроени на по-висши нива на съзнание, са разбирали присъщата на звука сила и са използвали различни звукосъчетания, за да задвижат определени вибрации; а последните, прилагани систематично, са можели фактически да преместят планини. Всъщност според една от теориите за строежа на египетските пирамиди древните египтяни са скулптирали и придвижвали камъни с огромни размери именно чрез високо развитата наука за звуковите вибрации.
Съвременната наука все още не може да отговори дали това е възможно. Но няма съмнение, че звукът действително има определен и възможен за предсказване ефект върху човешката психика и тяло. Ярък пример за това е разликата между класическата и рок-музиката. Първата по-скоро успокоява, докато втората възбужда сетивата. Различните мантри, които се използват на по-фино ниво, имат различно предназначение. По-точно те насочват ума към концентрация върху Върховното и освобождават духовната енергия в чакрите на тялото.
Има различни мантри. Някои, наречени БИДЖА (мантра-семе), нямат точно значение. Те въздействат върху надите – нервните проводници на астралното тяло, вибрират в чакрите по гръбнака и действат като фин масаж, освобождавайки блокировки; така те позволяват на кундалини да тече по-свободно. При тях името и формата на звука са слети и не могат да се разграничат. Има и мантри със значение, което може да бъде преведено. Тези НИРГУНА – абстрактни мантри – също възбуждат силни вибрации в тялото, а словесно утвърждават единство с непроявеното чисто съзнание.
По-често срещани са мантрите на отделните божества, в които повтарянето на звука се съпровожда с визуализиране на специфична форма с атрибути. Напр. човек, склонен към уединение, който се стреми да разруши отрицателни качества, ще повтаря мантрата на Шива. Човек със семейство, чийто идеал е любящия и изпълнен с отговорност съпруг, ще медитира върху Рама. Онзи, който вижда Бога като безкраен, възлюбил всичко и дори малко закачлив, ще изгради тези качества в себе си, като повтаря мантрата на Кришна.

Йога на физиката
Важно е да се разбере, че визуализацията на божеството служи само да помогне за фокусирането на ума. Повтарянето на мантри, които са имена на божества, възбужда силата на вибрациите, съдържащи се в името. Когато името на Шива се повтаря съсредоточено, това фактически разрушава лошите качества. На времето Шива е бил обясняван по митологичен път; сега учените разкриват, че когато енергията се разгражда, тя образува определени мотиви, като че ли танцува. Същият е и танцът на Шива. Фритьоф Капра, автор на “Тао на физиката”, отбелязва приликата между индуисткия бог Шива – силата на Разрушението – и квантовата теория, според която материята никога не е в покой, а винаги в движение. В откъса, цитиран по-долу, озаглавен “Йога на физиката”, д-р Капра обяснява това отношение. Това е откъс от неговия доклад на симпозиума “Физика и метафизика”, състоял се на 29.10.1977год. в Лос Анжелес.
“Какви са природата и произходът на вселената? Каква е природата на човешкото съществуване? От какво е направена материята? Какво е пространството? Какво е времето? Хора от всички векове са били пленявани от тези въпроси. Съобразно историческия период и културния контекст към тях са били използвани различни подходи.
Творци, учени, магьосници, мистици – всички имат определен начин да опишат света – с или без думи. Ще се спрем главно на два подхода: от една страна – съвременната западна наука, от друга – източния мистицизъм, по-специално йога. Ще видим, че техните възгледи са много сходни.
Моята област е физиката – наука, която в ХХв. доведе до радикални изменения в много от основните ни понятия за действителността. Напр. във физиката на елементарните частици понятието “материя” е съвсем различно от традиционната идея за материално вещество, господстваща в класическата физика. Това се отнася и за други понятия от реалността, като пространство, време, обекти или причина и следствие. От тези промени в нашите понятия за действителността се ражда нов възглед за света. Той се оказва тясно свързан с възгледите на мистиците от всички времена и традиции, особено с религиозните философии на Далечния Изток.
В йога-традицията се казва, че към духовното знание и самоосъществяването водят много пътеки. Вярвам, че и съвременната физика може до известна степен да бъде една от тях. Нейният възглед за вселената е в хармония с възгледите на древните йоги и мъдреци. В този смисъл сега ще говоря за йога на физиката.
Корените на класическата западна физика са във философията на гръцките атомисти от V в. пр.н.е. – философска школа, която разглеждала материята като изградена от основни блокове, наречени атоми. Атомите били смятани за твърди, предимно пасивни късове инертна материя, която се задвижвала от външни сили със съвсем различен характер и категория – от сферата на духовното. По този начин се е създало едно противопоставяне, което в следващите векове станало характерно за Западното мислене. То е породило дуализма между духа и материята, между ума и тялото.
За разлика от механистичния възглед на класическата Западна наука, Източното схващане може да бъде наречено органично, холистично, екологично. Нещата и явленията се възприемат като различни прояви на една и съща реалност. Разделянето на света на различни обекти, въпреки че е полезно и практично за ежедневието, се разглежда като илюзия – МАЯ, както я наричат индусите. За източните мистици обектите имат флуидална и вечно променяща се природа. Промяната и превръщането, потокът и движението играят важна роля в техния възглед за света. Космосът се възприема като една неделима реалност в непрекъснато движение. Той е жив, органичен, духовен и материален едновременно. Почти същия възглед се ражда сега в съвременната физика.
В ХХв. учените започнаха да изследват атома. Те откриха, че атомите не са твърди и стабилни, а се състоят главно от празно пространство. Всеки атом има малко ядро, състоящо се от частици, около което се въртят други частици. Най-напред учените решиха, че тези съставящи атома частици са основните единици, изграждащи материята. Но после откриха, че пак са сгрешили. Това стана очевидно през 1920 год., когато бе разработена квантовата теория – теоретичната основа на атомната физика.
Квантовата теория показа, че тези съставящи атома частици не играят роля като самостоятелни единици, а могат да бъдат разбрани само като взаимовръзки между различни действия на наблюдение и измерване. Частиците не са неща, а взаимовръзки между нещата; а тези неща са взаимовръзки между други неща и т.н.
Така квантовата теория разкрива основното единство на вселената. Тя показва, че не можем да разложим света на независимо съществуващи най-малки частици. Колкото повече проникваме в материята, толкова повече виждаме Природата не като съставена от изолирани основни градивни елементи, а като сложна мрежа от отношения между различните части на едно обединено цяло.
На тази мрежа от отношения е присъща динамичността. Според квантовата теория материята никога не е в покой, а винаги в движение. Погледнато макроскопично, материалите около нас може да изглеждат мъртви и инертни. Но ако увеличите къс метал или камък, ще видите, че той е пълен с живот.
Съвременната физика представя материята не като пасивна и инертна, а като постоянно танцуваща и вибрираща. Това е много близко до описанието на света от източните мистици. И в двата случая основното е, че вселената трябва да бъде схващана в нейната динамичност. Нейните структури не са статични и твърди, а трябва да бъдат разглеждани в динамично равновесие.
Физиците говорят за непрекъснат танц на материята, съставяща атома. Те действително употребяват израза “танц на съзидание и разрушение” или “енергиен танц”. Това спонтанно възниква в ума, когато гледаме някои от изображенията на частици, направени от физици в техните мехурчести камери.
Но физиците не са единствените, които говорят за този космичен танц. Може би най-красива е тази метафора в индуизма – танцуващият бог Шива. Шива е въплъщението на космичния танц. Според индийската традиция животът е ритмична смяна на раждане и смърт, на съзидание и разрушение.
Индийските художници са създали красиви картини и статуи на танцуващия Шива. Те са визуални изображения на космичния танц, както следите в мехурчестите камери, фотографирани от съвременните физици. Чрез най-модерна технологична апаратура е получена съвременна версия на танца на Шива. За мен резултатът е също тъй красив и велик, както и чудесните индуистки статуи. И в двата случая е показан вечния танц на съзидание и разрушение, който е основата на всички естествени явления, основата на цялото съществуване. Затова съм наслоил двете изображения едно върху друго – вариантите на танца на Шива от ХII и ХХв. Виждате, че получената картина по много красив начин обединява древна митология, религиозно изкуство, мистично прозрение и съвременна наука.”

Звукът: семето на материята
“В началото бе Слово; и словото бе Бог, и Словото бе у Бога.” Словото от Библията е ШАБДАБРАХМАН от индуистката ТАНТРА. Думата, звукът и мантрата са неразделни части от индийската космогония. Като взема от сферата на теорията космологичните принципи, ДЖАПА – повторението на мантри – ги вкарва в действие. Това е пътят от микро- към макрокосмоса; средството, което връща индивида към Източника.
В началото ШАКТИ, непроявеният космос, плава като яйце в тихата, неподвижна Празнота. Маса от непроявена, недиференцирана енергия, тя съдържа силата-семе на всички вселени. Тя почива в Празнотата, като ту разцъфтява като изявен Космос, ту се отдръпва в разпадане – ПРАЛАЯ. Във вечността, като ден и нощ, вселената ту се разширява в материя, ту се свива в изначална енергия.
При разпадането Шакти, наричана още Божествена сила или Космична енергия, се намира в покой. Както цветът на лалето е скрит в пъпката, така и вселената с нейните имена и форми лежи в зародиш в Шакти. В сърцето й се намират трите качества: сатва (чистота), раджас (активност) и тамас (инерция), чието калейдоскопично взаимопреливане прониква във всички аспекти на вселената.
Космичната еволюция върви от несъзнателния, неподвижен, непознаваем и непроявен към съзнателния, подвижен, познаваем и проявен микрокосмос. От друга страна,човешката еволюция е обратно пътуване от грубото физическо ниво на микрокосмоса назад към Абсолюта. В единя случай силата е центробежна, в другия – центростремителна.
Според Тантра звукът като вибрация на недиференцирания разум е катализаторът,който ускорява разцъфтяването на изявения космос. Първична тръпка разтърсва дремещото равновесие на Шакти и възбужда раджас – активния принцип, който ще сътвори безбройните вселени. Причинната вибрация Шабдабрахман е недиференциран, беззвучен звук. Това е дължината на вълната, познавана като Бог.
Тази велика космична вибрация разделя Шакти на две полета от магнитна сила и я проектира като два аспекта – НАДА и БИНДУ. Като центробежна, положителна сила и мъжко начало, Бинду е основата, от която действа Нада. Като центростремителна, отрицателна сила и женско начало, Нада развива видимата вселена. Те са двата аспекта – Баща и Майка – на Върховната сила. Раздвояването на Шакти е двойнственост в единството, а не разделяне. Тази двойнственост на противоположностите в основата на проявената Шакти всъщност осигурява магнитната сила, която задържа в състояние на вибрация молекулите на физическия свят.
Чрез съвременната фотография е възможно да се наблюдава как розовата пъпка експлодира в цвят. По същия начин и вселената разцъфтява и се разширява. След първото диференциране, съдържащо енергиите-семе на вселената, вибриращата маса енергия продължава да се диференцира и разширява като дължини на вълните. При петото отделяне енергията се разгъва на грубо физическо ниво със създаване на 50 артикулирани звука или ВАРНИ. “Варна” означава цвят и всички звуци имат съответни цветови вибрации в невидимия свят.
От комбинациите и пермутациите на тези основни звуци се ражда вселената на формите. Звуците, както и физическите вибрации, могат да създават форми, които да бъдат предвиждани. Комбинациите от звуци създават усложнени форми. Опитите показаха, че звуци на дадени музикални инструменти чертаят по пясъка определени геометрични форми. За да се създаде дадена форма, трябва да прозвучи определена нота в определен тон. Повторението на една нота и тон създават точно копие на формата.
В основата на всички форми на физическия свят са трептящите на различна дължина на вълните 50 изначални звука в различни съчетания. Така звукът е потенциална форма, а формата – изявен звук. Поради този осцилиращ характер на материята и на ума като реципиент, светът на изявените форми може да бъде изживян само в изкривяване, като илюзия.
Разкъсани и разпаднали се, петдесетте основни звука са избледнели в коридора на времето, и са загубени за човешката памет. Но санскрит произхожда пряко от тях и от всички езици е най-близък до тях. Мантрите са сили на звука,развили се от варните и разкрити на древните мъдреци в сричките на санскритския език.

Звукът като енергия
Свещените срички, използвани при медитация от духовните ученици, са обикновено санскритски имена на Абсолюта. Като божествена сила, изявена в звука, мантрата сама по себе си е финото тяло на Божеството. Според теорията за джапа-медитацията (повторението на мантри), повторението на сричките с точност и пълна отдаденост събужда формата на божеството-управител на съответната мантра. Медитацията върху ОМ НАМАХ ШИВАЯ създава формата на Шива, а ОМ НАМО НАРАЯНАЯ – тази на Вишну. Вибрациите, създадени чрез тона на мантрата,са особено важни, а произношението също не може да бъде случайно. Чрез настройване на дължината на вълната на мантрата човек излиза от грубото ниво на произнесения звук и през прикриващото було на материалната вселена се връща към персонализираното Божество, а накрая към първичната недиференцирана енергия на Върховната сила.
Тук е необходимо да разгледаме микрокосмоса, който е умален макрокосмос. Той е средството, чрез което човек се връща от изречения звук към Причинната сила. Както и космосът, индивидът непрекъснато претърпява разцъфтяването и разпадането на безброй прераждания, периоди на активност и почивка. В него се изявяват и центробежни, и центростремителни сили – като дишането и сърцебиенето. В човека нада – жизнената сила на вселената – приема формата на кундалини – психическата сила, навита в астрална дрямка в основата на гръбнака. Тази енергия пулсира с дължините на вълните на 50-те основни звука, които накрая достигат груба артикулация с гласните струни.
Според йога мисъл, форма и звук са едно и също – както парата, водата и леда са едно вещество. Те са различни аспекти на една дължина на вълната, или същата вибрираща енергия, преминаваща през различните нива на съзнанието. В момента, в който ушите чуят името и го предадат на съзнанието, в ума се проявява формата.
Мисълта и звукът се изявяват в четири основни състояния, като звукът е на единия край на спектъра, а мисълта – на другия. Джапа медитацията води от най-ниското до най-висшето от тези състояния. ВАЙКХАРИ – изречената дума – е наситен звук, който се чува, в максималната си диференциация. Той е мисъл, преведена на кодираното състояние, наречено език. Това е най-конкретното състояние на мисълта. В този първи етап мисълта изисква и име, и форма. Името е същото, както и мисловната вълна, и те не могат да бъдат разделени – когато произнесем думата “котка”, си представяме съответната форма. Обратното също е важно. Колкото по-абстрактна е думата, напр. “Бог”, толкова е по-трудно разбирането й.
Използването на езика изисква диференциране на мисълта с думи. Този процес е вторият етап – МАДХЯМА. Говорещият или пишещият избира думите си през умствена призма, затъмнена от предубеждения, впечатления, емоции и други ограничения. Те се превеждат обратно в мисъл от слушателя или читателя, чийто ум от своя страна също е затъмнен от идеите му. Предаването на мислите чрез езика неизбежно води до объркване.
Нека си представим, че дадем на компютър да преведе от английски на руски изречението: “Духът иска, но плътта е слаба”. При втория превод – от руски на английски -резултатът би могъл да бъде следният: “Призракът желае, но месото е сурово”. Механизмът на езика е особено груб и неточен.
ПАШЯНТИ – третият етап – е видимият звук. Той е телепатично състояние, при което човек действително усеща формата на мисълта. Това е универсалното ниво, на което се поражда всяка мисъл, независимо дали човек е англичанин или китаец. Тук няма диференциране на мисъл, име и форма. Индус, ескимос, германец или негър – ако гледат едно цвете, всички ще изживеят мисълта за него по едно и също време на един и същ безсловесен език.
ПАРА – четвъртото и най-висше състояние, е трансцедентално. Образувано на неопределена дължина на вълната, то е над всички имена и форми. Това е непроменящият се, изначален субстрат на всеки език и е чиста енергия, шакти. Като недиференциран, потенциален звук, то съответства на Шабдабрахман – Божествената вибрация, която обединява всичко.
Мисълта не може да бъде задържана на първото ниво на звуково и визуално изживяване. Вибрациите й са твърде бързи, дори на най-ниско ниво. В телепатично състояние тя може мигновено да пътува навсякъде. В трансцедентално състояние всичко се слива в едно. Това състояние на мисъл или вибрация, което може да бъде достигнато в медитация, обикновено се нарича Бог.

Използване на звуковите вибрации за медитация
Джапа медитацията е метод за канализиране на съзнанието от най-ниското до най-висшето ниво на чистата мисъл. Повтаряна словесно или на ум, мантрата издига практикуващия до състоянието на телепатия и отвъд до трансцеденталното. Напр. “Рама” има специфична форма, която в телепатично състояние се слива с името. На четвърто ниво името, формата и собственото Аз като наблюдател не могат да бъдат разграничени. Те се обединяват. Преобладава състоянието на блаженство. Човек не се радва на блаженството – той самият става блаженство. Това е истинското изживяване на медитацията.
Силата на звука е огромна. В допълнение към образа и формата, той също поражда идеи, чувства и преживявания. Само като чуе думите, умът може да изпита радост или болка. Напр. ако чуе вик “змия!”, човек моментално скача, обзет от страх. Създадено е съзнание за нещо, което се смята за опасно. Умът реагира с уплаха, съответно и тялото. Ако името на едно обикновено нещо от този свят има такава сила, то представете си каква сила се крие в името на Бога.
Джапа е един от най-преките пътища към Самореализацията – достигането на Универсално съзнание. Тя изчиства ума, отстранява гнева, алчността, похотта и другите замърсявания, които спират светлината отвътре. Ако избършем огледалото от праха, който го покрива, то отразява по-добре;така и умът, когато бъде пречистен, придобива способността да отразява висшата духовна истина. Дори малко повторение с чувство и еднонасочена концентрация разрушава тези замърсявания. Джапа медитацията с вяра, отдаденост и чистота, увеличава силата на ученика, дарява го с добродетелите и силите на божеството-управител на мантрата. Разкривайки на съзнанието му бог, тя води до просветление и вечно блаженство.
Върховното не е отделна личност. Бог е познание, изпитвано на определена дължина на вълната. Джапа създава в ума формата на божеството, свързано с мантрата. Чрез постоянни упражнения тази форма става център на съзнанието на практикуващия и може да бъде пряко реализирана. Т.е. мантрата на божеството е идентична със самото божество. Повторението с концентрация върху значението на мантрата и върху атрибутите на избраното божество бързо води до Реализация на Бога. Джапа без знание на значението, само като сила на вибрациите, също води до осъществяване, макар че това ще отнеме повече време.

Посвещение в мантра
Преди да започне да се занимава с джапа, човек трябва да се опита да намери гуру и да получи мантра от него. Посвещението в мантра е искрата, която разпалва дремещата духовна енергия, скрита във всяко човешко сърце. Веднъж запален,огънят се поддържа с ежедневно повторение.
Само онези, които са чисти, могат да посветят другите. Затова е важно човек да намери добър гуру. За да посвети успешно ученика в мантрата, самият гуру трябва да е преодолял силата и – т.е. да е медитирал върху нея достатъчно дълго, и да е достигнал мистично изживяване на Бога, като така е присвоил силата й. По време на посвещението гуруто възбужда силата (шакти) на мантрата в съзнанието си и я предава на ученика заедно със своята сила. Ако ученикът е възприемчив, той приема в сърцето си лъчистата маса енергия и с това безкрайно много сила. Гуру, мантра и ученик са обединени в Божествената сила, прозявена в съзнанието.
Между учител и ученик трябва да има психическо привличане, защото пътят на духа е отношение за цял живот. Гуруто продължава да ръководи и пречиства ученика, да го подготвя за Осъществяване на Бога – чрез джапа или с други средства. Към целта няма преки пътища. Човек трябва внимателно да избягва мошениците – търговци на мантри, които обещават мигновено просветление. Има измамници, които използват духовните интереси на искрено търсещите Истината.
Ако не намери гуру, човек може да си избере мантра, която му се струва подходяща. Тя трябва да бъде ежедневно повтаряна на ум с вяра и отдаденост. Това само по себе си е пречистване и път за реализация на Божественото съзнание.
Всяко нещо във вселената вибрира на определена дължина на вълната. Дължините на вълните могат да бъдат променяни. Напр. ако тонът на една цигулка стане по-висок, звукът може да счупи стъкло.Различните мантри,макар да имат еднакво силно въздействие, вибрират на различни честоти. При посвещение гуруто или самият ученик избират мантрата, която трябва да съответства на умствения тип на ученика. Вибрациите на мантрата и тези на ума на ученика трябва да са съвместими. Също така умът трябва да възприема божеството, чиято форма в крайна сметка ще придобие. Процесът на настройване на тялото и ума към мантрата чрез джапа медитация е продължителен. Когато накрая постигне това, човек достига медитацията.
В състояние на медитация вътрешната мисловна вълна, канализирана чрез повторението на мантрата, се увеличава много. Колкото по-дълбока е медитацията, толкова по-забележим е резултатът. Концентрацията на ума нагоре изпраща поток от сила през върха на главата. Отговорът идва като фин магнитен дъжд, който облива тялото в течащо надолу меко електричество. Така силата на джапа медитацията води до Божествената вибрация. Човек изпитва вечната Тишина, която съдържа всички звуци.

ДЖАПА МЕДИТАЦИЯ: ПРАКТИКА
“Резултатността на джапа зависи от степента на концентрация. Умът трябва да бъде фиксиран върху Източника. Само тогава се извлича максимална полезност от мантрата. Всяка мантра има огромна сила. Тя е маса от ТЕДЖАС (лъчиста енергия). Мантрата преобразува умственото вещество, като създава определено движение на мисълта. Ритмичните вибрации, получени при повторението й, регулират неритмичните вибрации на петте обвивки. Тя обуздава естествените склонности на обективните мисли на ума, помага на духовната сила и я укрепва.
Свами Шивананда
“Практикуване на йога”

Мантрите служат за призоваване на Божественото битие чрез звуците на санскрит. Задвижвани и подсилвани с джапа медитацията, те преминават от вербално ниво през умствените и телепатични състояния до чиста мисловна енергия. От всички езици санскрит е най-близък до езика на телепатията, поради близостта си до 50-те изначални звука. Затова той е най-прекият път за достигане на трансцеденталното състояние.
Мантрите не могат да бъдат приготовлявани или поръчвани специално за отделни личности, въпреки някои неотдавнашни подобни твърдения. Те винаги са съществували в латентно състояние като звукови енергии. Както гравитацията беше открита, а не създадена от Нютон, така мантрите са били разкрити на древните мъдреци. Те са кодирани в древните ръкописи и предавани от учител на ученик. Въпреки че е обичайно когато гуруто посвещава ученика, да получава приношения от плодове, цветя или пари, продаването на мантри е против всякакви духовни правила.
Мантра, божество или гуру, веднъж избрани, не трябва да бъдат сменяни. Има много пътеки към върха. Упоритостта да следва само една ще доведе ученика до горе по-бързо, отколкото ако пилее силата си да пробва всичките.

Сагуна мантри
Мантрите, използвани от духовните ученици за постигане на Божествена реализация, са сагуна мантри – с качества (създаващи форми). Те подпомагат процеса на изясняване на идеята, както и визуалните символи. С течение на времето рецитацията поражда фактическата форма на съответното божество.
Като обособено звуково тяло на съзнанието, мантрата е самото божество. Формата на божеството се изявява като видимата част от звука. Затова мантрата трябва да бъде повтаряна по съответния начин, като се обръща внимание на сричките и ритъма. Ако се преведе, тя престава да бъде мантра, защото новосъздадените звукови вибрации вече не са тялото на божеството и не могат да го събудят. Само ритмичните вибрации на санскритските съгласни, рецитирани правилно, могат да регулират нестабилните вибрации на ученика и да позволят на формата на божеството да се появи.
Хората на Запад са склонни да смятат, че различните мантри се отнасят за различните божества и че има голяма разлика във върховното изживяване. Никога не бива да се забравя, че всяко божество е само един аспект на Божественото, чието величие е твърде голямо, за да може умът да го схване в началото на духовната практика. Да използваме отново аналогията с хълма: многото пътеки към върха представляват отдаденост на различни аспекти на Бога. Хълмът е един, и върхът е един. Едва след като го достигне, човек има достатъчно широк кръгозор, за да обхване цялото.
Всяка истинска мантра отговаря на 6 условия: 1) била е първоначално разкрита на мъдрец, който чрез нея е постигнал Самореализация и я е предал на други; 2) има божество-управител; 3) има специфичен ритъм; 4) има БИДЖА (семе), което й дава особена сила – същността на мантрата; 5) има динамична божествена сила – шакти; 6) има нещо като запушалка, което задържа чистото съзнание, скрито в мантрата. След като чрез ПОСТОЯННО и продължително повторение махнем тази запушалка, чистото съзнание се разкрива и виждаме образа на божеството.
Всъщност всички ученици боготворят единия Върховен Атман. Разликите се коренят в учениците. Те възникват от необходимостта от различни подходи към Божественото. Различните характери се привличат от различните негови проявления. Някои предпочитат тишината, други – активността; някои обичат природата, други – интелектуалните разсъждения. Човек може да се приближи до Бога по-лесно, когато избере най-подходящия му аспект. Хармонията между ученика и избраното божество е особено важна. Целта ще бъде достигната само когато човек го види във всички божества и във всички същества.
При посвещението, извършвано от гуруто, се избира личното божество на ученика – ИЩА ДЕВАТА. Всеки е бил поклонник на определено божество в предишните си превъплъщения и впечатленията от това са се наслоили в подсъзнателния ум. Те влияят на умсвените вибрации и спомагат да се формира съответната личност. Преклонението пред бога Шива в предишно прераждане ще накара ученика да е склонен към преклонение пред него и сега, и ще наслои определени умствени качества, като стоицизъм и любов към самотата. Човек, който избира за ища девата Шива, ще бъде привличан най-вече от абстрактни форми на мислене и от медитацията като начин на преклонение.
Домакин, за когато са важни семейство, отговорност и идеали, го привлича Рама – идеалният син, съпруг и законодател. Кришна привлича най-много хора, склонни към отдаденост и активни, уравновесени екстроверти, загрижени за благосъстоянието на другите. Като нещастен младенец, младеж, отдаден на божествени игри в горите и полята на Вриндаван, и вдъхновен източник на мъдрост в “Бхагавад Гита”, Той е наистина всеобхватен. Онези, които почитат майчинския аспект като божествена вселенска енергия, могат да се прекланят пред Дурга. Ако човек сам не може да разбере склонностите си, гуруто ще избере божеството в зависимост от своето прозрение.
След като бъдат избрани божеството и съответната мантра и ученикът получи посвещение от своя гуру, той работи с мантрата си, докато достигне просветление. Мантрата става негова песен. Той прави вибрациите й свои, и колкото по-успешно постигне това, толкова по-близко е до Бога.
За придобиване на определени качества могат да бъдат използвани и други допълнителни мантри. Повторението на “Ом Аим Сарасватяй Намах” дарява мъдрост, разум и творчески достижения. “Ом Шри Маха Лакшмяй Намах” дарява богатство и благосъстояние. Мантрата на Ганеша отстранява пречки за всякакви начинания.
Мантрата “Мана Мритюнджая” предотвратява катастрофи, неизлечими болести и нещастия, и дарява дълъг живот и безсмъртие. Тя е също така МОКША мантра – чрез която се достига до освобождение. Онези, които я повтарят ежедневно, се радват на добро здраве, дълъг живот и върховно просветление. Преводът на тази особено силна мантра е: “Прекланяме се пред триокия Бог (Шива), излъчващ сладки аромати, който храни човешките същества. Нека той ме освободи от оковите на раждането и смъртта, както зрялата краставица се отделя от стъблото, и нека достигна безсмъртие.”
Мантрата ГАЯТРИ е върховната мантра на Ведите. Тя може да бъде препоръчана на всеки, понеже Гаятри е майката на вселената, самата Шакти и за нея няма нищо невъзможно. Тя пречиства ума, разрушава болката, греха и невежеството; носи освобождение и дарява здраве, красота, сила, жизненост, мощ, разум и мистична аура.
Повторението на мантрите Гаятри, Ом Намах Шивая, Ом Намо Нараяная или Ом Намо Бхагавате Васудевая 125 000 пъти с чувство, вяра и отдаденост, осигурява на ученика милостта на съответното божество. Ом Шри Рамая Намах и Ом Намо Бхагавате Васудевая способстват за достигане на Реализацията на Бога първо с атрибути, а после – без атрибути.

Мантри за джапа
1. ОМ Шри Маха Ганапатайе Намах
Молитва към великия бог Ганеша
Ом е изначалния, най-силен звук-мантра. Той е част от почти всяка мантра и служи да възбуди чисти силни вибрации. Шри е титла – израз на уважение. Маха означава “велик”. Ганапата е другото име на Ганеша, представян като бог с глава на слон, което изразява сила и твърдост. Той премахва пречките и дарява успех.

2. ОМ Намах Шивая
Молитва към бог Шива
Шива е богът-покровител на аскети и отшелници. Той е част от свещената троица в индуизма. Другите двама – Брахма и Вишну – символизират съответно съзиданието и запазването. Шива, известен като Космичния Танцьор, господства над разрушителните енергии, които унищожават вселената в края на всяка епоха. Това е процес, при който старото дава път на новото. В по-личен аспект енергията на Шива разрушава нисшата природа на човека, като дава път на положителния растеж.

3. ОМ Намо Нараяная
Молитва към бог Вишну
Нараяна е име на Вишну, пазителят на света. След Сътворението именно енергията на Вишну слага ред във вселената. Вишну редовно се превъплъщава в човек и се преражда на земята, за да помогне на хората. Онези, които са тясно свързани със световните дела и поддържат хармонията на живота, биват привличани от този аспект на Бога.

4. ОМ Намо Бхагавате Васудевая
Молитва към бога Васудева
“Бхагаван” означава “господар”. Тук става дума за Вишну. Васудева е “онзи, който обитава във всички неща и в когото всички неща обитават”, и е име на Кришна, едно от най-обичаните божества. Кришна е смятан за световен учител, понеже е източникът на “Бгагавад Гита” – един от най-известните източни религиозни текстове. Той привлича хората със своята игривост и весел нрав.

5. Хари ОМ
Хари е другото име на Вишну. Това е онзи аспект, който прощава минали действия на хората, търсещи убежище в него, като разрушава отрицателните им дела. Така Хари е избавител и водач към лично спасение, както и Пазител на света.

6. ОМ Шри Рамая Намах
Молитва към бог Рама
Рама – превъплъщение на Вишну – се родил на земята, за да поддържа справедливостта и да възнаграждава добродетелта. Неговият живот е тема на “Рамаяна”. Рама живял в съвършенство и отговорност. Той и съпругата му Сита са идеал за отношения между съпрузи, за домакини и хора със семейни задължения.

7. ОМ Шри Дургая Намах
Молитва към майка Дурга
Върховната Божественост е без качества или атрибути, и като такава съдържа всички качества и атрибути. Мъжките принципи са важни, но е необходимо те да се уравновесяват от женските, защото мъжкото и женското начало са двете страни на монетата. Дурга представлява майчинския аспект на Бога. Тя е силата шакти, чрез която се изявява Божественото, защото Дурга значи сила. Тя е защитник и благодетел. Според индийската митология ЧАЙТАНЯ – чистото съзнание на Брахма, Вишну и Шива, се обединило, за да създаде майка Дурга. Обикновено я изобразяват с осем ръце, с които носи цветя и оръжия за защита, а също благославя.

8. ОМ Шри Маха Лакшмяи Намах
Молитва към великата майка Лакшми
Лакшми е щедрата дарителка. Съпруга на Вишну, тя помага да се запазят трите свята, като дарява богатство и изобилие от материални и духовни блага. Изобразяват я като красавица върху лотосов цвят, с разтворени ръце, даряваща.

9. ОМ Аим Сарасватяи Намах
Молитва към майка Сарасвати
АИМ е биджата на Сарасвати, която в този аспект покровителства учението, изкуствата и музиката. Тя е съпруга на Брахма и е свързана със създаването на нови неща и с раждането на нови идеи. Дарява мъдрост и знание. Тя покровителства хората на изкуството.

10. ОМ Шри Маха Каликаи Намах
Молитва към майка Кали
Кали е онзи аспект на Божественото, който отговаря за жестокото разрушение и за изкореняването на отрицателните качества в този свят. Тя е преобразуващата енергия на Божественото, която разтваря индивида в космичен съюз. Маха Кали е един от най-страшните негови образи. Поради интензивността на пречистващата й природа малцина биват посвещавани в тази мантра.

11. ОМ Шри Ханумате Намах
Молитва към блажения Хануман
Хануман е съвършенството на отдадеността. Той е най-големият и най-безкористен поклонник на Рама. В традицията на индуизма Хануман се смята за полубог, тъй като е син на бога на вятъра. Той е много силен и смел.

12. Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Господарю Рама! Господарю Кришна!
Харе е възвишената форма на обръщение към Бога. Рама и Кришна са две от най-познатите и най-обичани превъплъщения на Вишну. Те са се родили на земята, за да поведат човечеството към вечно спасение. Тов е МАХА МАНТРА – най-сигурният и най-лесен начин за осъществяване на Бога в наше време.

13. ОМ Шри Рама Джая Рама Джая Джая Рама
Да живее Рама
“Джая” означава “победа” или “да живее”

14. Шри Рама Рама Рамети, Раме Раме Манораме
Сахасранама Таттулям, Рама Нама Варанане
Това са свещени имена на Рама, равни на най-висшето име на Бога.
Тази мантра помага при клюки и клевети, и компенсира времето, загубено в празни разговори.

15. ОМ Трямбакам Яджамахе Суганим Пущиварданам Урварукамива
Бандханан Мритьор Мукшия Мамритат
Прекланяме се пред триокия бог (Шива), излъчващ сладкиухания, който храни човешките същества. Нека той ме освободи от прераждания, както краставицата се отделя от стъблото.
Това е МАХА МРИТЮНДЖИЯ мантра. Тя лекува болести, предотвратява нещастия и дарява освобождение. Трябва да бъде повтаряна ежедневно.

16. ОМ Намо Стуте Махайогин Прапаннаманусадхи Мам Ятха Твачаранам
Бхоге Ретих Сяданапайини
Слава на теб, велики йоги! Паднал в нозете ти, те моля да ме насочиш тъй, че да намеря неизчерпаема радост в лотосовите ти нозе.
Това е мантрата за себотдаване. Тя трябва да бъде повтаряна с чисто сърце, свободно от лични желания.

Гаятри мантра
ОМ Бхур Бхувах Свах, Тат Савитур Вареням Бхарго Девася
Дхеемахи, Дхиьо Йо Нах Прачодаят
Медитираме върху славата на Ишвара – онзи, Който е създал вселената, Който е достоен за преклонение, Който е въплъщение на Знанието и Светлината, Който премахва всеки грях и невежество. Нека той просветли разума ни.
ОМ символ на Пара Брахман
Бхур Бху-лока (физическото ниво)
Бхувах Антарикша-лока (астралното ниво)
Свах Сварга-лока (небесното ниво)
Тат Онова; Трансцеденталният Парабрахман
Савитур Ишвара или Създателят
Вареням достоен за обожание и преклонение
Бхарго унищожаващ греховете и невежеството;Велико сияние
Девася сияен, блестящ
Дхеемахи ние медитираме
Дхиьо Буди; разум; разбирания
Йо което, който
Нах нашият
Прачодаят просветлявам; ръководя; подтиквам

Гаятри на различни божества
Гаятри е стих с определен размер и стъпка. Въпреки че гаятри, описана по-горе, е една от най-свещените мантри на Ведите и се нарича “майка на Ведите”, тази стихотворна форма се използва за възхвала и обръщение и към други божества.

1. ОМ Екадантая Видмахе Вакратундая Дхеемахи,
Танно Данти Прачодаят
Това е гаятри на Ганеша.

2. ОМ Нараяная Видмахе Васудевая Дхеемахи,
Танно Вишнух Прачодаят
Това е гаятри на Вишну.

3. ОМ Татпуршая Видмахе Сахасракшая Махадевая Дхеемахи,
Танно Рудрах Прачодаят
Това е гаятри на Шива.

4. ОМ Дасаратхайе Видмахе Ситаваллабхая Дхеемахи,
Танно Рамах Прачодаят
Това е гаятри на Рама.

5. ОМ Девакинанданая Видмахе Васудевая Дхеемахи,
Таннах Кришнах Прачодаят
Това е гаятри на Кришна.

6. Ом Катяяняи Видмахе Канякумаряй Дхеемахи,
Танно Дурга Прачодаят
Това е гаятри на Дурга.

7. ОМ Махадевяй Ча Видмахе Вишнупатняй Ча Дхеемахи,
Танно Лакшмих Прачодаят
Това е гаятри на Лакшми.

8. ОМ Вагдевяй Ча Видмахе Камараджая Дхеемахи,
Танно Деви Прачодаят.
Това е гаятри на Сарасвати.

9. ОМ Сарвасаммохиняи Видмахе Висваджананяй Дхеемахи,
Таннах Шактих Прачодаят.
Това е гаятри на Шакти, Космичната сила.

10. ОМ Гурудевая Видмахе Парабрахмане Дхеемахи,
Танно гурух Прачодаят
Това е гаятри на гуру.

11. ОМ Бхаскарая Видмахе Махадютикарая Дхеемахи,
Танна Адитях Прачодаят.
Това е гаятри на Сурия, Слънцето.

Ниргуна мантри
Сагуна мантрите са със форма, а НИРГУНА мантрите – без форма. При тях няма призоваване на божества или персонализирани аспекти на Бога. Човек по-скоро използва абстрактни мантри и ведийски формули, за да утвърди идентичността си с цялото Сътворение. Хората са с различни характери и не всеки духовен ученик има афинитет към лично божество. Мнозина възприемат вселената като взаимосвързани разнообразни енергийни модели, произтичащи от един източник – Изначалната Причина.
За хора с такъв характер абстрактните мантри създават вибрация, в която медитиращият се отъждествява с целия Космос. С повторение на една от тези мантри той загубва своята самоличност и се слива с Природата. Той се признава за идентичен с хомогенния субстрат, с енергията или силата на битието, които са в основата на всичко съществуващо.
Всички мантри се съдържат в ОМ – абстрактната, най-висша мантра на космоса. ОМ е изявеният символ на вибрацията Шабдабрахман, или Бог; но не трябва да бъде отъждествяван с Божественото. Вселената е произлязла от ОМ, съдържа се в ОМ и се разтваря в него. В АУМ (както се изписва понякога) се съдържа троичната опитност на човека: А е физическото ниво, У – менталното или астрално ниво, М – състоянието на дълбок сън и всичко отвъд обхвата на разума. Трансцеденталният звук ОМ се чува само от йоги, но не с обикновения слух.
Буквите от азбуката са еманации на ОМ, която е основата на всички звуци и букви. А е първият звук, който гласните струни могат да издадат; М – последния. По средата е У. Трите звука, съставящи ОМ, съдържат всички звуци. Извън този обхват няма нито език, нито музика, нито поезия. От ОМ произлизат не само всички езици и мисли, но и енергийните вибрации на самата вселена.
Поради тази универсалност ОМ може да се използва като мантра от всички, които нямат гуру. Но именно поради това и поради липса на специфична форма за начинаещия е много трудно да я разбере. Умът трябва да бъде много силен, за да се концентрира върху безформени и абстрактни мантри като ОМ.
Джапа медитацията върху ОМ има огромно влияние върху ума. Вибрациите, които ОМ поражда, са изключително силни. Като запуши ушите си с ръце и си я повтаря, човек може да изпита вибрациите й на рудиментарно физическо ниво. Никой друг звук, изречен по същия начин, не може да има тази сила на вибрациите в главата.
Правилно произнесен, звукът излиза от пъпа, с дълбока и хармонична вибрация, и постепенно достига до горната част на ноздрите. Ларингсът и небцето са като резонатори; езикът и небцето не се докосват. Когато се произнася У, звукът се завърта от основата на езика до края на устата. М е последният звук, и се произнася със затворена уста. Изговарян просто, както се пише, ОМ има определен ефект върху нервната система и влияе благоприятно на психиката. Изречен правилно, ОМ възбужда и трансформира всеки атом във физическото тяло, като поражда нови вибрации и събужда дремещите физически и умствени сили.
Както различните божества са различни аспекти на Върховното, така различните мантри-семе, биджа-мантрите, произлизат пряко от 50-те начални звука и са много силни. Обикновено биджа-мантрата се състои от една буква, макар че има и други, състоящи се от повече букви, като напр. ХРЕЕМ. Всяка има голямо вътрешно мистично значение, въпреки че на пръв поглед това е незабележимо. Всеки елемент от вселената има съответна биджа. Звуците за етер, въздух, огън, вода и земя са ХАМ, ЯМ, РАМ, ВАМ и ЛАМ. Всяко божество също има съответен звук-семе. Поради присъщата им сила биджа-мантрите обикновено не се дават за посвещение. Джапа върху тях може да бъде практикувана само от онези, които са в чисто състояние, а използването им е предшествано от сложни ритуали.

Абстрактни мантри
1. Сохам
Аз съм онзи, който съм
Медитиращият е самото съществуване. Той е без форма и качества, без минало, настояще и бъдеще. Никакви ограничения не сковават ученика, който твърдо е фиксирал в ума си “Сохам”.

2. Ахам Брахма Асми
Аз съм Брахман
“Ахам Брахма Асми” е велика формула на Веданта. Медитиращият утвърждава себе си като Едно с вечния Брахман. С това той отрича ограничението си в тялото и ума и утвърждава единство с Абсолюта.

3. Тат Твам Аси
Ти си Това
“Това” е вечният Брахман, а “ти” – медитиращият. “Тат Твам Аси”, едно от най-великите утвърждения на Веданта, отъждествява индивида с Брахман, абсолютния субстрат на Сътворението.

ОМ
ОМ не се превежда. Състои се от три букви: А, У и М. Те символизират трите времена, трите състояния на съзнанието и цялото съществуване. А е будното състояние, У – състоянието на сънуване, М – състоянието на дълбок сън. ОМ съдържа нада и бинду. Нада е удълженият гласен звук, а бинду – бръмчащият звук, произнасян сс затворени устни, с който завършва мантрата.

Биджа-мантри, мистични звуци-семе
1. ХАУМ
В тази мантра ХА е Шива, а АУ – Садашива. Нада и бинду означават онова, което разсейва тъгата. Тази мантра е за призоваване на бог Шива.

2. ДУМ
Тук ДА е Дурга, а У символизира защита. Нада е майката на вселената, а бинду – действието (богослужение или молитва). Това е мантрата на Дурга.

3. КРЕЕМ
Тази мантра е за призоваване на Калика. КА е Кали, РА – Брахман, ЕЕ – Махамая. Нада е майката на вселената, а бинду разсейва тъгата.

4. ХРЕЕМ
Това е мантрата на Махамая или Бхуванешвари. ХА означава Шива, РА – пракрити, ЕЕ – Махамая. Нада е майката на вселената, а бинду разсейва тъгата.

5. ШРЕЕМ
Това е мантрата на Маха Лакшми. ША е Маха Лакшми, РА – богатство, ЕЕ – доволство. Нада е изявеният Брахман, а бинду разсейва тъгата.

6. АИМ
Това е биджа-мантрата на Сарасвати. АИ е Сарасвати, а бинду разсейва тъгата.

7. КЛЕЕМ
Това е Камабиджата. КА е Камадева, богът на желанието, също бог Кришна. ЛА е Индра, владетелят на небесата, а също бог на сетивата. ЕЕ означава доволство, задоволеност. Нада и бинду са онова, което носи щастие и мъка.

8. ХУМ
В тази мантра ХА е Шива, У – Бхайрава. Нада е върховното, а бинду разсейва тъгата. Това е троичната биджа на Варма.

9. ГАМ
Това е биджата на Ганеша. ГА е Ганеша, а бинду разсейва тъгата.

10. ГЛАУМ
Това също е мантра на Ганеша. ГА е Ганеша, ЛА – онова, което преобладава, АУ – блясък, а бинду разсейва тъгата.

11. КШРАУМ
Това е биджата на Нарасимха, страховит получовек-полулъв, превъплъщение на Вишну. КША е Нарасимха, РА – Брахма, АУ означава “със зъбите нагоре”, а бинду разсейва тъгата.

Науката за мантрите е много сложна. Има мантри дори за такива специфични цели, като лекуване от ухапване на змия и от хронически болести, но те са по-нисши. В съвременния свят силата на грубата физическа вибрация започва едва сега да се използва във физиотерапията, а от нейните потенциални възможности се ползват и в други области. Древните индийски мъдреци са я познавали още преди хиляди години.Те са използвали звука в неговите груби и фини състояния, за да проникнат в нивата на човешкото съзнание и да докоснат бжествената вибрация, която е изживяването на Бога. С начало и край в ОМ мантрата завършва пълния си цикъл.

Медитация с мантра
Има различни практически начини за постигане на напредък в джапа медитацията, проверени с хиляди години, които се основават на здрави психологически и естествени принципи.
Броенето на зърната на броеница е най-познатата на Запад форма на джапа. Джапа малата е подобна на броеницата и често се използва при повторението на мантри. Тя задържа вниманието, фокусира физическата енергия и подпомага ритмичната непрекъсната рецитация. Състои се от 108 зърна. Едно допълнително, МЕРУ, е малко по-голямо от другите. Малата показва, че с изричането на една мантра на всяко зърно, джапа е повторена 108 пъти, или една мала. Пръстите не бива да минават отвъд меру; когато се стигне до него, те се връщат обратно, и повтарянето на мантрата продължава, като малата се движи в обратната посока.Зърната се броят с палеца и средния пръст; показалецът никога не се използва, защото е психологически отрицателен. Броеницата не бива да виси под пъпа и когато не се използва, трябва да е увита в чиста кърпа. Преди започване се изрича подходяща молитва, която пречиства чувствата. Със затворени очи и концентрация в АДЖНА (междувеждието) или АНАХАТА (сърдечната област) чакра, медитиращият се обръща за помощ към избраното божество или гуру. Мантрата трябва да бъде произнасяна ясно и без грешки, тъй като тя и божеството са едно и също. Повторението не трябва да е нито бързо, нито бавно; трябва да се мисли за значението. Скоростта се увеличава само когато умът започне да блуждае. Тъй като след известно време умът се разсейва, необходимо е човек да е непрекъснато нащрек.
Разнообразието при джапа е необходимо, за да се поддържа интереса и да се избягва умората и монотонността, които могат да се появят при постоянно повтаряне на едни и същи звуци. Това се постига, като мантрата първо се повтаря на глас, после се шепне, а накрая се повтаря на ум. Умът има нужда от разнообразие, иначе се изморява. Но дори само механичното повторение без чувство има голямо пречистващо въздействие. Чувството ще дойде по-късно, в процеса на пречистване.
Повторението на глас се нарича ВАЙКАРИ ДЖАПА, а това с шепот или мърморене – УПАМСУ ДЖАПА. Повтарянето на ум – МАНАСИКА ДЖАПА – е най-силно. То изисква по-добра концентрация, тъй като умът има склонност да изключва след известно време. Предимството на джапа на глас, която трябва да се използва умерено, е, че тя изключва всички светски звуци и всяко разсейване. Човек трябва да прибягва към нея от време на време, особено когато задрямва.
Непривикнал към тази дейност, начинаещият след 5 – 10 мин. повтаряне може да пожелае да се откаже. Звуците му изглеждат безсмислени. Като упорства поне половин час без прекъсване, той ще даде на мантрата време да се вмести в съзнанието му и след няколко дни ползата ще се забележи.
Медитацията върху образа на избраното божество при повторението на мантрата многократно увеличава резултатността от джапа. Звукът и формата си съответстват и взаимно се усилват. Само звуковите вибрации, ако звуците се произнасят внимателно и с отдаденост, също могат да създадат формата в съзнанието на ученика. Процесът се улеснява, ако ученикът си представи съответното божество в областта на сърцето или в междувеждието. Заедно с това е необходимо да се осъзнават атрибутите на божеството. Почувствайте Бога отвътре, как той излъчва чистота към сърцето и ума, как присъства със силата на мантрата.
Напр. при медитация върху Шива физическата енергия е насочена към преместването на зърната на малата. Образът на божеството с третото око и символичните полумесец, змии, тризъбец, барабан и др. занимава умът на едно ниво.Мантрата ОМ Намах Шивая се повтаря непрекъснато, и така се въвежда в съзнанието на друго ниво. Повторението на мантрата има кумулативен ефект, и с продължителна практика набира сила. Трябва да е съвсем ясно, че джапа е много повече от словесно упражнение. Тя е състояние на пълно потъване.
Заключителната молитва и почивката са също важни. Когато приключите с джапа практиката, препоръчва се да не се впускате веднага в светски дейности. Най-добре е да поседите тихо десетина минути, като размишлявате за Бога и чувствате Неговото присъствие. Когато се върнете към обичайните си задължения, духовните вибрации ще останат непокътнати. Тази процедура трябва да бъде повтаряна винаги, независимо с какво е зает човек.
Ако се занимавате с физическа работа, нека ръцете да работят, а мисълта ви бъде отдадена на Бога. Като плетачка, която говори с приятелки, докато плете, можете да повтаряте джапа на ум. Постепенно физическата работа става автоматична. Когато през целия ден повтаряте мантрата, съзнанието за Бога прониква в целия ви живот.
Друга допълнителна форма на джапа е писането на мантри – ЛИКХИТА ДЖАПА. Мантрата трябва да се пише ежедневно с писалка и в тетрадка, определени специално за тази цел; процедурата продължава половин час, през който са задължителни пълна тишина и концентрация. Ако човек повтаря мантрата на ум, докато я пише, влиянието върху съзнанието се увеличава. Ликхита джапа може да се прави на всякакъв език и с всякаква азбука. Тя много помага на ученика да се концентрира и може да доведе до медитация; така се поставя началото на непрекъснатата вибрация на божествената енергия, която ръководи и закриля, независимо какво върши човек.
Напредналата медитация не бива да бъде започвана без ръководството на гуру. Биджа-мантрите, и някои мистични мантри, като “Шри Видя” не бива да бъдан използвани от онези, които не са добре запознати с тях и които не знаят санскрит. Когато не се произнасят правилно, те всъщност могат да навредят на психическата система. Онези, които не са достигнали известно ниво, и които нямат гуру, победил силата на тези мантри за напреднали, трябва да се концентрират върху своите мантри.
За ПУРАСЧАРАНА – концентрирана джапа медитация за дълъг период от време – се използват мантри на божества. Когато изпълнява пурасчарана, ученикът й отделя по няколко часа на ден. Мантрата трябва да се повтори 100 000 пъти. Повторението трябва да бъде с чувство, със спазване на обредите. Бавното повтаряне на Маха мантрата може да отнеме до 3 години. При пурасчарана трябва да се спазват определени правила, записани в ръкописите, и строг режим на хранене.
АНУЩАНА е практикуване на религиозен аскетизъм, за да се постигне опрделена цел, като най-висша е духовната. За да има успех, желанието трябва да бъде духовно, и по време на практиката ученикът трябва да мисли за него. Степента на аскезата, която може да бъде от най-различен вид, зависи от здравословното състояние на ученика.
За джапа анущана се подбира мантра на божество в съответствие с желаната цел. Може личното божество да е Кришна, но ако човек иска да композира възвишена музика, трябва да повтаря мантрата на Сарасвати; ако желае да бъдат отстранени духовни пречки, ще избере мантрата на Ганеша. След това джапа медитацията продължава дълго време, с интензивна концентрация и без мисъл за външния свят. Това води до постигане на желаната цел.
Може да има други видове джапа медитация, но общата теория и техниките нямат голяма разлика. Ако бъде следвана с вяра и отдадност, упорито, джапа е най-прекият път към Осъществяване на Бога.

Приложение

ВРЕМЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ПУРАСЧАРАНА,
ЗА ДА СЕ СЪБУДИ ДРЕМЕЩАТА СИЛА НА МАНТРАТА

мантра скорост/мин
брой джапа за 1 час необходимо време за 1 пурасчарана при практика 1 час дневно
бавно средно бързо бавно средно бързо год. мес. дни часове мин.
ОМ 140 250 400 8400 15000 24000 бавно – - – 11 54
средно – - – 6 40
бързо – - – 4 10
Хари ОМ или
Шри Рама 120 200 300 7200 12000 18000 бавно – - 1 3 47
средно – - – 10 40
бързо – - – 11 7
ОМ Намах
Шивая 80 120 150 4800 7200 9000 бавно – - 17 2 10
средно – - 11 3 30
бързо – - 9 1 35
ОМ Намо
Нараяная 60 80 120 3600 4800 7200 бавно – 1 7 0 15
средно – - 27 4 45
бързо – - 18 3 15
ОМ Намо
Бхагавате 40 60 90 2400 3600 5400 бавно – 2 23 2 0
Васудевая средно – 1 25 3 30
бързо – 1 7 0 15
Гаятри
мантра 6 8 10 360 480 600 бавно 3 0 16 0 45
средно 2 5 8 5 30
бързо 1 7 15 3 35
Маха мантра
или Харе
Рама мантра 8 10 15 480 600 900 бавно 3 0 16 0 45
средно 2 5 8 5 30
бързо 1 7 17 3 35

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нагоре Tags: ,

Коментари

 1. Петя казва:

  Наистина,човек трябва да се вгледа дълбоко в себе си, за да си обясни дори и простите неща около себе си.

 2. Zara казва:

  vsichko e otlichno,blagodaria Vi

 3. мирко казва:

  Не че съм против, ама човек като се отвори към цялото, как би се предпазил от лошите сили,особено като е нов и незнае кое точно какво е???

  • Светлана Благоева казва:

   Именно затова не се практикува по книги, човек има учители и също… един новак, който не знае какво точно какво е трудно ще се отвори към цялото ;)

 4. Христо Маринчев казва:

  Това е една много изчерпателна книга, която е разширен и напълно осъвременен трактат на Джапа Йога (древната наука Мантра Йога) написана от Гуруто на Свами Вишнудевананда, Свами Шивананда. Когато, човек няма учител и не може да намери такъв, той може да си избере една подходяща за него мантра, да я повтаря с вяра и любов. Това ще му даде сила за преодоляване на житейските труднисти.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>