Йога студио 108
Актуален за 4.07
2 Посетители Онлайн
 • Йога студио 108 във Facebook
 • Йога студио 108 в Twitter
 • Канал в You Tube на Йога студио 108
 • Йога студио 108 в Инстаграм

Медитация и мантри

15 август 2005
14 296

ЕЛЕКТРОННА МЕДИТАЦИЯ
“Тялото е вътрешно свързано с ума; по-точно то е негово съответствие – груба видима форма на фин, невидим ум. Всяка промяна в мислите причинява вибрация в умственото тяло; когато бъде предадена на физическото, тя води до активност в нервната материя на мозъка. Активността в нервните клетки води до електрически и химически промени в тях. Именно мисловната дейност причинява тези промени. Когато умът се насочи към определена мисъл и остане в нея, се създава определена вибрация на материята и обикновено колкото по-често се причинява тази вибрация, толкова по-често се повтаря тя самата, докато стане навик, почти автоматична. Тялото следва ума и имитира промените в него.”
Свами Шивананда
“Сила на мислите”

В последните 15 години с напредъка на електрониката се появи едно ново и все по-популярно явление – обратната биовръзка. В своето начало тя бе ограничена главно до изследователските лаборатории на медицинските и психологически институти. Сега всеки може да си купи обикновен евтин монитор за обратна биовръзка.
От 1960 год. тези устройства все повече се разпространяват. Според Никълъс и Джун Ригаш в книгата им “Изследване на ума”, “обратната биовръзка е едно неотдавнашно значително постижение на медицината. Тя се използва, за да се научим да контролираме множество неразположения – главоболие, високо кръвно налягане и лошо кръвообръщение. Чрез уреди, които записват електрическите сигнали на тялото всеки момент, усилват ги и ги предават чрез тонове или визуален индикатор в уреда, е възможно да разберем някои промени във вътрешните процеси на тялото, да въздействаме върху тях и да променим сигнала… Високите тонове означават значително напрежение, ниските – повече релаксация. Целта е да понижим тона чрез релаксация. Като слушате сигналите и се опитвате да се релаксирате с положителна сугестия, се научавате да свързвате чувството за релаксация със съответните тонове. Ключът към обратната биовръзка е да се почувстват промените тогава, когато те стават”.
Тук е важно да отбележим, че тези устройства се използват за научаване на техники за релаксация, но въобще не могат да въведат във висшите нива на съзнание. Журналист в материал за апаратурата за обратна биовръзка пише, че след като си играл около седмица с уреда, за да види какво ще стане, започнал да медитира с необичайна интензивност. Това вероятно е вярно, но може да е валидно само за човек с дълбоки и силни самскари, или който по природа е склонен към дълбока медитация. Обикновеният човек не може да очаква подобни резултати.

Какво е обратната биовръзка?
Обикновено жизнените функции се изпълняват автоматично без съзнателния контрол или знание на човека. Най-просто казано, обратната биовръзка е процес на осъзнаване на тези автоматични вътрешни дейности. Едно от най-ранните подобни устройства, което не е било използвано за медитация, е полиграфът, т.н. “детектор на лъжата”. Полиграфът се прилага отдавна не само в психологията, а и за физиологически изследвания. Той се състои от няколко специални приемника, които се прикрепят към определени части на тялото. При емоционалната или физическа реакция на тялото спрямо външни стимули сенсорите възприемат промените и ги записват в устройството, където последните се трансформират в по-разбираема форма.
Първото приспособление е пневматичното духало. Този уред във формата на тръбичка е здраво закрепен през гърдите или стомаха на изследваното лице и регистрира промени в обема на гръдния кош при нормално дишане. Дихателният цикъл никога не е постоянен и се влияе от множество фактори, вкл. и от емоциите. Дишането е сложен процес: умът изпраща ритмични импулси до дихателните мускули – диафрагмата или интеркосталните мускули. При релаксация дишането е бавно и ритмично, при вълнение е бързо и плитко. Учените се съгласяват с йога, че вероятно няма друга функция, така тясно свързана с мозъка и нервите, като дишането.
Второто приспособление е широк надут въздушен мехур, увит около горната част на ръката или китката. С него се откриват промените в кръвното налягане и пулса, като двете са тясно свързани с дейността на подсъзнанието.
Третото регистрира галваничната реакция на кожата и се нарича общо кожно съпротивление, ОКС. Този сенсор функционира благодарение на пряката физиологическа връзка между потните жлези и емоционалното състояние на личността. Когато човек е спокоен, потните жлези функционират минимално и кожата остава относително суха, а когато е развълнуван и нервен, те се активират и ръцете се овлажняват. Това е друг точен признак за промените в емоционалното състояние.
Два малки електрода се поставят на дланта на изследваното лице и между тях се пуска минимален електрически ток, който е абсолютно безвреден и дори не може да се усети. С промяната на влажността на кожата в зависимост от емоционалното състояние се променя и ОКС. Уредът измерва заряда, предаден през електродите и го сравнява с този, който е освободен. По този начин той създава “нормално” или “средно” ниво на съпротивление. Въпреки че това е различно за всеки, за един сеанс величината е постоянна. Промяната на влажността на кожата се регистрира като отклонение от нормалното съпротивление. Стандартният отпечатък на полиграфа се изписва на движеща се хартия. При по-обикновени и евтини устройства тези промени се отразяват с мигащи светлини или различни звуци.
Полиграфът е скъпо и сложно устройство. Необходим е втори човек, който да прикрепи правилно електродите и да придържа отпечатъка. Но много фирми са го адаптирали и сега могат да се видят по-опростени устройства на умерени цени. За използването им човек просто прикрепя двата електрода към върховете на два от пръстите си и включва. Високият звук показва физическа и умствена активност, а ниският – релаксация. Като асоциира чувството, придружаващо ниския тон, с релаксацията и се опитва да го запомни, човек се научава да отпуска тялото и ума.
Почти толкова популярна е и ЕЕГ – електроенцефалограмата. ЕЕГ измерва електрическата мощност на мозъка чрез електроди, поставени по кожата на черепа; тези сенсори са само приемници. Всеки мозък излъчва енергийни вълни, подобни на радиовълните, чиято дължина и амплитуда са измерими. Дължина на вълната над 13 цикъла/сек. съответства на нормално активно будно състояние и се нарича “бета” състояние. “Алфа” състоянието е 7,5 – 13 цикъла/сек. и показва, че мозъкът е изключително релаксиран и съзерцаващ. “Делта” състоянието, 3,5 – 5 цикъла/сек. е много по-дълбоко от алфа – то е състоянието, в което се ражда творческата мисъл. Това състояние, както и “тета” състоянието – 0,5 – 3,5 цикъла/сек., тепърва ще се изследват. Тета е състоянието на дълбок сън, при което няма съзнание.
Освен тези състояния, основаващи се на цикли за секунда, или дължината на мозъчните вълни, може да се измери и величината на енергийната мощност. Резултат 30 – 40 микроволта е обичаен за натрупалите опит в медитацията, а напреднали йоги са стигали по собствено желание и до 100 микроволта в състоянието алфа. Мозъчните вълни имат амплитуда, независима от дължината на вълната или мозъчното състояние.

Отвъд релаксацията
Самоосъзнаването е съзнание или знание за положението или състоянието на даден човек и за промените в ума, тялото и околната среда. Чрез устройството за обратна биовръзка с превода на промените в тялото във форми, които се чуват или виждат, човек може да увеличи самоосъзнаването си – поне до известна степен.
Високоразвитият йоги напълно съзнава различните подсъзнателни процеси в своето тяло и ум и е способен да контролира автономната нервна система със силата на концентрацията. Обикновеният човек не е способен на това, понеже му липсва необходимата физическа и умствена подготовка и дисциплина. Той не е изразходвал време за вътрешна настройка. От хиляди години йогите са преподавали и практикували контрола на неволевите функции на тялото чрез концентрация и медитация, а традиционната наука не е обръщала внимание на това. Сега с напредъка на изследванията в сферата на обратната биовръзка мнозина са убедени, че теорията на йога е не само вярна, но и приложима за всеки с минимална подготовка.
Но контролът върху ума не е така прост. Твърде често онези, които пропагандират бързи и лесни методи, знаят много малко за вътрешното осъзнаване, а методите им не са издържали проверката на времето. Контролът върху ума изисква не само личен опит, но и години на самоизследване и интроспекция. Йогите знаят, че вегетативната нервна система, която контролира неволевите функции на тялото, е под контрола на подсъзнателния ум, а за тях последния е под контрола на съзнателния ум. Йоги може пряко да ръководи своето подсъзнание чрез сугестия и чрез умствена визуализация на всички вътрешни функции.
При обратната биовръзка за получаване на резултати от подсъзнанието се прилага електронна апаратура, като използването й е ограничено. Напр. ако докоснем човек, свързан с ОКС-устройство, резултатът ще се промени, и то значително; същото е дори ако бавно доближим ръката си към него. Резултатът на ОКС показва пряко дейността на потните жлези, които всъщност са под контрола на симпатиковата нервна система. Това е онзи подраздел от вегетативната нервна система, който понякога се нарича “механизъм за борба или бягство”. При голяма емоционална активност той увеличава сърцебиенето и кръвоснабдяването на мозъка, приема на кислород и напомпва адреналин в кръвта. Нервната система изпраща импулси не само до потните жлези, а до всички вътрешни органи и тъкани. Ако човек се развълнува независимо по какъв начин, неговата вегетативна нервна система поражда физически и химически промени в цялото тяло. Както посочва Барбара Браун в книгата си “Нов ум и ново тяло”, една от най-големите трудности при обратната биовръзка е, че са необходими контролни мерки, за да не се повлияят експериментите от външни фактори. По-нататък тя казва, че за разлика от работата на физика или химика, тази на психолога е особено трудна, защото факторите, които въздействат на човешкото поведение, не са така лесни за изолиране и анализ, както факторите, влияещи върху обикновените лабораторни експерименти.
Апаратурите за обратна биовръзка в най-добрия случай са груби индикатори на биологичните функии. Те служат за косвено измерване на активността на симпатиковата нервна система. Обратната биовръзка може да се използва за откриване само на неспецифично функциониране на автономната нервна система и за представяне до каква степен човек може да промени активността й. Освен малко релаксация и намаляване на определени дейности, свързани с метаболизма, тези устройства не могат да помогнат на медитацията. Човек не бива да бърка вътрешния мир на свръхсъзнателното състояние, достигано от йогите, с релаксацията, постигана чрез техниката.
Във всеки човек има определена сила на концентрацията, която може да бъде използвана за достигане на релаксация на ума. Можем да се концентрираме върху светлинните или звукови сигнали на монитор за обратна биовръзка, върху красив залез на морския бряг, и и в двата случая да изпитаме релаксация на тялото и ума. Но не трябва да бъркаме това с дълбокото потапяне във вътрешното битие и с достигането на осъзнаване и единение с Източника на съвършенство. Обратната биовръзка може да даде само количествена информация за някои телесни функции; тя не показва качеството или дълбочината на медитативното изживяване.

Външни срещу вътрешни фактори
Устройствата за обратна биовръзка представляват известна помощ за релаксацията, но те не могат да заменят здравословния и уравновесен начин на живот. Устройството може да покаже понижено кръвно налягане, но не ще помогне на артерии, задръстени от калциеви отлагания и холестерин. Когато тялото е слабо и пълнно с токсини, техниките на наблюдение няма да помогнат мозъкът да получи достатъчно кислород и захранване. Учените едва сега разбират отношението между сетивните органи – напр. кожата, и ума. Всъщност цялата теория на Западната психология е външно ориентирана. Тя стъпва на изследването на видими модли на поведение и на физиологическия резултат от ума на другите. Това е далечно подобие на изследването на собствения ум при медитацията. Традиционните психологически техники често дават по-голям кръгозор на психолога, отколкото на човека, който се стреми да се развие.
Много учени все още не правят разлика между функции на мозъка и ум. Въпреки че и мозъкът, и умът са тясно свързани с физическите функции на тялото, умът може да съществува независимо от последното и да узнава и преживява без сетивен контакт. Умът, който се намира в астралното тяло, има три функции – чувство, мисъл и воля, и в него протичат три умствени процеса – познание, желание и воля. Той има и три аспекта – подсъзнание, съзнание и свръхсъзнание. Мозъкът е част от физическото тяло. Той действа като компютър, като изпълнява мислите на ума и предава електрически импулси на тялото, за да поддържа и контролира различните жизнени функции.
За един йоги сетивното изживяване на радост и болка, което произтича от обектите, като хубава храна и удобно облекло, се признава за нереално, защото е резултат от вътрешното състояние на ума, а не качество на външните фактори. Като отиде на прием, бизнесменът ще се забавлява от разговорите, храната и напитките, но ако внезапно разбере за крах на борсата, ще забрави и питиетата, и сандвичите – не защото те вече са загубили вкуса си, а защото на него не му е сладко. Промяната е в насоката на ума. Умът му сега се занимава със стойността на акциите, което В ТОЗИ МОМЕНТ е неприятна тема. Следователно онова, което е било приятно преди миг, вече не носи радост.
Йоги вярва, че всяко изживяване на радост и мъка, на победа и поражение, на горещо и студено, са само в ума. Човек трябва да се стреми да бъде щастлив винаги, независимо от външните обстоятелства. Йога отива отвъд ума и достига състояние на изживяване, при което няма променящи се двойки противоположности. Традиционната Западна философия възприема сетивните изживявания като реални; традиционната Източна философия ги възприема относително, без да им придава стойност на постоянни неща.
Освен това научните заключения, до които се достига чрез изучаване на моделите на поведение, само пораждат неверни теории, изопачени от ограниченията на обективния ум и използвания инструментариум. Често на основание данните на сетивата се създават противоречиви теории. Напр. ако човек потопи едната си ръка в два съда с вода – единия с температура 60 градуса, а другия – 20 градуса, а след това в съд, в който температурата на водата е 40 градуса – тогава водата в третия съд за едната ръка ще бъде студена, за другата – топла. Т.е. имаме две интерпретации на едно преживяване, като никоя не може да бъде наречена абсолютно истинна.
Йоги изучава субективното състояние на ума чрез вътрешно съзерцание. Техниките за обратна биовръзка използват приспособяване, за да забележат промените в поведението, като събраните данни при тази форма на изследване са предмет на субективни интерпретации, които може да не съответстват на истината. Напр. да вземем историята с професора, който се интересувал от психологията на жабите. Той научил една жаба да скача, използвайки техниката на наградата и наказанието: ако жабата скачала при командата, получавала храна; ако не скачала, била подлагана на лек електрошок. Професорът искал да разбере какво най-вече кара жабата да скача. Така той един по един откъснал краката и. Накрая без крака тя не можела да скача и професорът стигнал до извода, че жабата не може да скача, понеже с откъсването на краката й тя престанала да чува.
Този анекдот илюстрира опасностите от индивидуални интерпретации на външните явления. Йога-психологията използва различен подход. Йоги изучава ума си чрез медитация. Това изживяване, мистично по природа, е много различно от сетивните опитности. Йогийскато наука не е просто изучаване на моделите на поведение на разума спрямо материята, а пряко възприятие на жизнените принципи. В крайна сметка експериментатор, субект и резултати – знаещ, знание и познаваемо – се сливат в едно.
Свръхнормалните явления се случват естествено, когато поради вродени способности, развити чрез подходящо обучение, човек функционира едновременно на две нива. Външното изучаване на тези явления от обикновената наука може да доведе само до ограничени резултати. Традиционно науката е постоянно все по-внимателно изследване и анализ на явленията или усещанията. В резултат на този анализ се изковават закони, които съответстват на дейността на човешките мисли. Човешката наука изследва повърхността на нашия осезаем свят – повърхността, която отразява нашата мисъл. Йогийската наука изучава онази сила, която е в центъра на живота и която обединява външния и вътрешния свят. Тя изучава вътрешните мисли, работещи от вътрешните нива към нива, по-близки до центъра, все по-приближаващи се към Реалността, от която се създава животът.
Йогийската наука не е въпрос на ерудиция. Корените й са в действието. За да я изучи, човек трябва да я изживее. Богатият източник на духовно знание е у всекиго, а не у другите. Истинският ученик трябва да замени догмата с прякото възприятие и с интуитивното знание на висшите нива. Условното учение е само механично средство, което подпомага концентрацията на ума. Техниките, използвани при обратната биовръзка, могат да помогнат да се осъзнаят някои факти за контрола на ума, но механиката на съвременното общество не трябва да ни заблуждава. Машините не могат да заменят опита; медитацията и контролът върху ума са емпирични. Детето може да използва електронен калкулатор, но това няма да го научи да смята. Апаратурите за обратна биовръзка дават груба количествена представа за първоначалните опити за контролиране на ума, но човек може да се научи да медитира само като се настройва към вътрешното Аз, а не към машинарии.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нагоре Tags: ,

Коментари

 1. Петя казва:

  Наистина,човек трябва да се вгледа дълбоко в себе си, за да си обясни дори и простите неща около себе си.

 2. Zara казва:

  vsichko e otlichno,blagodaria Vi

 3. мирко казва:

  Не че съм против, ама човек като се отвори към цялото, как би се предпазил от лошите сили,особено като е нов и незнае кое точно какво е???

  • Светлана Благоева казва:

   Именно затова не се практикува по книги, човек има учители и също… един новак, който не знае какво точно какво е трудно ще се отвори към цялото ;)

 4. Христо Маринчев казва:

  Това е една много изчерпателна книга, която е разширен и напълно осъвременен трактат на Джапа Йога (древната наука Мантра Йога) написана от Гуруто на Свами Вишнудевананда, Свами Шивананда. Когато, човек няма учител и не може да намери такъв, той може да си избере една подходяща за него мантра, да я повтаря с вяра и любов. Това ще му даде сила за преодоляване на житейските труднисти.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>