Yoga-Studio-108
Актуален за 17.03
4 Посетители Онлайн
  • Йога студио 108 във Facebook
  • Йога студио 108 g+
  • Канал в You Tube на Йога студио 108
  • Йога студио 108 във LinkedIn

Цени за йога практика

32 303

Клубни карти на Йога студио 108:

1 йога практика – 12 лв.
Неограничена карта - 60 лв. - неограничени посещения за 1 месец – от дата до дата
8 йога практики - 70 лв. - за срок 3 месеца от дата на издаване

Ако желаете да платите по банка: BG30RZBB91551008929318 (Райфайзен банк)
Получател: “САВ 108″, в основание пишете карта за йога и името си.

В Йога студио 108 се приемат карти Sportpass на Sodexo.

За възраст между 11 и 19 г.: 1 практика – 8 лв.; 8 йога практики – 40 лв. (за 3 месеца); 35 лв. за 1 месец.

-
Карти за Йога за деца и родители ( деца между 5 – 10 год.) – в неделя от 16 ч.

1 йога практика за дете – 8 лв.; 1 практика за родител и дете заедно – 12 лв.; 1 практика за родител и 2 деца – 15 лв.
Карта за 6 практики за дете – 35 лв. (за срок от 3 месеца)
Карта за 6 практики за дете и родител – 50 лв. (за срок от 3 месеца)
Карта за 6 практики за 2 деца и родител -  70 лв. (за срок от 3 месеца)

ЙОГА КОНСУЛТАЦИЯ

* Консултация1 консултация (включва създаване на индивидуална програма, практика и насоки по конкретен въпрос и/или проблем) – 30 лв.
** Консултация – за практикуващи в Йога студио 108 – 10 лв.

Индивидуален урок – 40 лв.

В Йога студио 108 се приемат карти Sportpass на Sodexo.

 ॐ Йога студио 108


Нагоре